فرهنگی

روزی در خیابان های میهن مان دوباره جمع می‌شویم و سرود می‌خوانیم

آن‌ها فریاد می‌زنند مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد، آن‌ها فریاد می‌زنند بخوان سرود آزادی‌ات را چرا که وطن تنها با اراده‌ی من و تو پیروز خواهد شد؛ و من فکر می‌کنم که ما نیز روزی در خیابان‌ها جمع می‌شویم، و همه سرودهای فروخورده‌مان را فریاد…

مردم شیلی حالا قانون اساسی دوران دیکتاتوری پینوشه را بعد از چهل سال، دفن کردند تا دوباره سرودی را بخوانند که پیش از روی کار آمدن پینوشه،‌ در دوره سالوادور آلنده با هم می‌خواندند، سرودی که در اولین اجرا، ویکتور خارا نیز همراه آن بود. دیکتاتور پینوشه که با حمایت آمریکا، علیه آلنده کودتا کرد، در همان روزهای اول، ویکتور خارا را به قتل رساند. اما صدای ویکتور خارا چهل و هفت سال بعد دوباره از حنجره مردم فریاد زده شد.

آن‌ها فریاد می‌زنند مردم متحد هرگز شکست نخواهند خورد، آن‌ها فریاد می‌زنند بخوان سرود آزادی‌ات را چرا که وطن تنها با اراده‌ی من و تو پیروز خواهد شد؛ و من فکر می‌کنم که ما نیز روزی در خیابان‌ها جمع می‌شویم، و همه سرودهای فروخورده‌مان را فریاد می‌زنیم.

من فکر می‌کنم روزی در همین خیابان آزادی دوباره جمع می‌شویم و سرود می‌خوانیم، همه سرودهایی را که در این سال‌ها، سرود ممنوعه می‌دانستند، همه سرودهایی که در گلوها و پشت بغض‌هایمان حبس شده بود و تا شب فریاد می‌زنیم؛
و شب، برای همه جان‌باختگان‌مان شمع روشن می‌کنیم.
اینجا می‌تواند روزی خیابان آزادی خودمان باشد
و ما کدام سرودمان را می‌خوانیم؟

سپند ارند

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا