گوناگون

همدستی خودسرها با کرونا

خودسرها شاید مدعی‌ترین افراد نسبت به ارزش‌ها و مسائل کشور باشند و خصوصا ادعا می‌کنند که دغدغه مردم را دارند، اما آنچه که تاکنون جامعه شاهد نتایج عمل آنها بوده است، هیچ تناسب و سازگاری با منافع ملت، دولت و کشور نداشته است. 

عادل جهان‌آرای-همدلی: سال‌هاست که اصطلاح خودسرها در ایران برای بسیاری از افراد و محافل سیاسی و اجتماعی واژه‌ای آشناست. کمتر کسی است که وقتی این واژه را می‌شنود ذهنش به سوی رفتارهای خارج از قاعده و ساختارشکنانه و چه بسا قانون‌شکنانه برخی که گویی فراتر از قانون قرار دارند و به هیچ کس یا هیچ جایی برای حرف‎ها و عمل‌شان پاسخگو نیستند، هدایت نشود. خودسرها شاید مدعی‌ترین افراد نسبت به ارزش‌ها و مسائل کشور باشند و خصوصا ادعا می‌کنند که دغدغه مردم را دارند، اما آنچه که تاکنون جامعه شاهد نتایج عمل آنها بوده است، هیچ تناسب و سازگاری با منافع ملت، دولت و کشور نداشته است.

نمونه‌های فراوانی همچون ضرب و شتم برخی چهره‌های سیاسی یا حتی نمایندگان مجلس دهم را می‌توان شاهد مثال آورد. یا یکی دیگر از نمونه‌های این رفتار آنها حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری سعودی‌ها در مشهد بود؛ اتفاقی که فرصتی برای حاکمان ریاض فراهم کرد تا بتوانند جامعه جهانی را علیه منافع مردم و کشور ما بسیج کنند، به صورتی که هنوز کشور از تبعات آن رفتار خودسرانه رنج می‌برد و تاکنون هیچ ترفند دیپلماتیک نتوانسته است مشکلی را که خودسرها ایجاد کرده‌اند، حل کند.
از وقتــی کــه کرونا پــای خــود را به کشــور باز کرد، این گروه با ادعای برپایی آیین هــای مذهبی از همــان ابتدا چالش بــزرگ دولت و مردم بــرای مقابله با این ویروس ناشناخته و عصیانگر بودند و سعی می کردند به انحــای مختلف تجمعاتی را به بهانه مناســبت های دینی برگزار کنند، حتی بی توجه به توصیه های علمای دینی و تصمیمات متولیان اماکن مقدس، درب برخی اماکن مقدســه را از جا می کندند تا حرفشان را به کرسی بنشانند. در این میان دولت هم گاه تســلیم این فشارها می شد و حتی رئیس دولت هم با مماشــات و از زوایای مختلف سعی داشت که دل آنها را به دست آورد.
حالا که کرونا در کشــور جولان می دهد و هر روز بی رحم تر می شود و مرگ عزیزان هموطن هــم هــر روز از دیروز بیشــتر می شــود و اتفاقا یکــی از بهترین مکان ها بــرای این ویــروس مرگبــار تجمعات و گردهمایی هاســت، برخی تحت پوشــش دینــداری اجــازه نمی دهنــد کــه از بار تجمعــات در مناســبت های گوناگون کم شود. ایــن گردهمایی ها هر چه بیشــتر صورت می گیرد، آمار جان باختگان قد می کشــد و برگزارکنندگان تجمعات عملا عمله کرونا می شــوند و بــه راحتی اجازه می دهند که ایــن زنجیره همچنان متصل بماند تا تعداد بیشــتری از هموطنان ما را روانه گورستان کند.
زمانی که مســئولان استانی، انتظامی و شهری خراسان رضوی و شهر مشهد برای برگزاری مراسم یادبود زنده یاد شجریان بر عدم تجمع تأکید می کردند تا مبادا کرونا ویروس گســترش یابد، اما پرسش عجیب این اســت که در روزهای اخیر چگونه آنها نتوانســتند مانع برگزاری مراســمی با آن وسعت و تعداد زیاد جمعیت شوند. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی توجیهات آنها را نخواهد پذیرفت.
شــکی نیســت تا زمانی که در بر پاشنه چنددســتگی ها و تصمیم گیری ها مقطعی و غیرعلمــی می گردد و هر شــهر و دیار شــهریار خود را داشته باشد و هر کس یا هر گروه بتواند خودسرانه به بهانه برگزاری فلان مراســم، هزاران نفــر را در نقطه ای گرد هم آورد، باید ســال های سال میزبان این ویروس مرگبار باشــیم؛ چه بسا با این وضعیت، ایران آخرین کشــوری باشد که کرونا از آنجا بیرون خواهد رفت.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا