گوناگون

حکومت لجن نمی تواند سوگوار حرمت نبی اکرم باشد

حکومتی که ظلم می‌کند، حکومتی که قوانین ظالمانه دارد، حکومتی که تا خرخره در فساد است، حکومتی که به صورت سیستماتیک تبعیض آمیز عمل می‌کند، حکومتی که مردمان را در حین اعتراض به از بین رفتن زندگی شان سرکوب می‌کند و کشتار، در هواپیما بمباران می‌کند و کشتار، در خیابان بدست پلیس ش دست بند میزند و به قتل می‌رساند…

امیر آخولقه-سحام نیوز: حکومتی که ظلم می‌کند، حکومتی که قوانین ظالمانه دارد، حکومتی که تا خرخره در فساد است، حکومتی که به صورت سیستماتیک تبعیض آمیز عمل می‌کند، حکومتی که مردمان را در حین اعتراض به از بین رفتن زندگی شان سرکوب می‌کند و کشتار، در هواپیما بمباران می‌کند و کشتار، در خیابان بدست پلیس ش دست بند میزند و به قتل می‌رساند، معترضان را به خاطر کلامی حرف، حبس میکند و از حبسی به حبس دیگر به تبعید میفرستد، دزدان و مختلسان و مفسدان نظامی و روحانی و امنیتی و هیئتی و حامی خود را با بزرگترین جرایم و مفاسد به کمترین مجازات و عقوبت می‌رساند – اگر برساند- و کمترین اعتراض مردم عادی را با یک اشتباه یا کوچکترین جرایم به بزرگترین عذاب ها زجر می‌دهد، اگر از سر تا به پایش را با نام محمد، با ردای محمد، با عمامه او و با قرآن و روضه و حدیث او بپوشاند، لجن است، لجن!

و این لجن متعفن که جان مردمان ش برایش از حشرات موذی کم ارزش تر است اما آبروی کثیف ترین ماموران و معذورانش از جان همان مردم و بلکه از حیات و آبرو و زندگی آبرومندانه و آرامش و ثبات مردم ش باارزش تر، نمی تواند سوگوار حرمت نبی کریم اسلام و معترض به اهانت به ساحت او باشد!

که چنین حکومتی و چنین حکمرانان و روحانیان خود بزرگترین مصائب بر سنت محمد و موهن ترین دشنام ها و ناسزاها بر مرام و مذهب او و اهانت بارترین شکل تهاجم به یاد و نام و حرمت آن رسول خدا هستند و تا ظلم و تبعیض و فساد و تزویر و تباهی و تصویر این حکمرانان به نام محمد بر پاست، برای وهن او و اهانت به سنت ش نیاز به هیچ تصویر و کاریکاتوری نیست!

کاریکاتوری که نقاش کشید و معلم در کلاس نشان داد، نقشی بر کاغذی بود بیجان، کاریکاتور زنده را دیکتاتور دینی به نام «محمد رسول الله» کشیده و پشت سر به دیوار بیت آویخته است و نظامیان چرتکه انداز و روحانیان خرافه گسترش در سراسر بلاد پراکنده اند و خون و جان مردم بدان در شیشه می‌کنند!

ای اهل ایمان!

اگر اهانتی به نبی مکرم ما هست همینجاست که به نام او ظلم و مفسده و رذالت برپاست و پول و اموالی که به یغما می‌رود و اسبی که بر بیت‌المال مسلمین می تازانند، نه در آن بلاد که تنها تصویری از او را بر کاغذی می نشانند!

و آنهم اگر کمی دقت کنیم تصویر پیامبر نیست، تصویر حکمرانان فاسد، ظالم و خشنی است که نام او را گرفته اند و منبر اورا به غصب آورده‌اند و اکنون بر تصویر خود و آبروی نداشته  خود معترض اند!

پس شوری اگر باشد بر اینان باید!

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا