فرهنگی

تخریب محیط زیست در سراسر کشور

فاجعۀ تخریب محیط زیست و اثرات آن بر زندگی انسان ها در سرزمین ما یکی از معضلات جدی جامعه ما در شرایط کنونی است. معضل تخریب محیط زیست در میهن ما، به دلیل سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه به بحران جدی و خطرناکی برای میهن ما تبدیل شده است. سران حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با برخورد شدید امنیتی با فعالان محیط زیست نشان داده اند که از دید آنها مسئله اساسی خاموش کردن صدای اعتراض فعالان محیط زیست در جامعه است. برای جلوگیری از نابودی محیط زیست به عزمی ملی و مبارزه مشترک همه نیروهای مردمی نیازمندیم تا بتوان رژیم جمهوری اسلامی را به‌عقب‌نشینی وادار کرد….

به‌‌رغم این وضعیت اسف‌بار،و بە علت عدم اختصاص مکانی مختص بە جمع آوری پسماند و زبالەهای شهری در مریوان، شهرداری تمامی زبالەها را روی پل “کشتارگاە قدیم” انباشت کردە است.

مدت چند سال است کە مشکلات پسماند و زبالەهای شهری در مریوان موجود و ساکنان چند محلە از شهر مستقیما در معرض آلودگی هستند و شهرداری نیز همچنان هیچ برنامەای برای نجات شهر در دست اجرا ندارد.

قبلا نیز شهرداری “مریوان” بە شیوە غیراستاندارد زبالەهای چند محلە از شهر را بە بیرون شهر منتقل اما این عمل نارضایی روستایان اطراف شهر را بە دنبال داشت.

به گزارش کردستان میدیا، زبالەهای شهر مریوان همچنان بر روی خیابان و کوچەهای شهر انباشت شدەاند.

روزانە در استان “سنندج” بیش از هزار تن زبالە تولید کە ٣٨٠ تن آن در سنندج، ١۶٠ تن در سقز، ١۴٣ تن در مریوان، ۶۴ تن در قروە، ۴٠ تن در بیجار، ١٢٣ تن بانە، ٢۵ تن در دهگلان، ۶۵ تن در کامیاران، ۴٠ تن در دیواندرە و همچنین ٧ تن از آن در شهرستان سروآباد تولید می‌شود.

در شهرستان “کوهدشت از توابع استان لرستان نیز مشکلاتی از این قبیل وجود دارند کە مسئولان رژیم وعدە حل این مشکلات را در دو سال آیندە دادند و این در حالی است کە مردم شهر روزانە بە علت وجود پسماند و زبالەها در معرض آلودگی قرار دارند.

درصورت وجود کارخانەهای بازیافت و تولیدی در شهرهای کوردستان ایران فارغ از این کە فضای تمامی شهر و روستاهای کوردستان خالی از هرگونە زبالە و پسمان می‌بود بلکە موجب ایجاد صدها فرصت کار برای جوانان می‌شد.

اما رژیم با سیاست‌های اشغالگرایانە خود مانع از هر گونە سرمایەگذاری در کوردستان شدە است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا