گوناگون

ربیعی گفتە است با وجود اطلاعات کافی دستگاهای امنیتی از نقشە کشتن “فخری‌زادە” اما او کشتە می‌شود

سخنگوی دولت حسن روحانی،  این خبر را تائید کردە است کە دستگاههای امنیتی رژیم اطلاعات کافی از نقشە کشتن “محسن فخری‌زادە” را داشتەاند….

“علی ربیعی” روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه، در یک نشست خبری بدون اشارە به نام “نهادهای حفاظتی مربوطه” گفتە بود، با توجه به سوابق و فعالیت‌های “فخری‌زاده” در حوزه هسته‌ای، احتمالا مسئولیت حفاظت از او بر عهده سپاه پاسداران بوده است.

از سال ۹۲ و بە دنبال کشتە شدن چندین کارشناس هستەای رژیم از سوی سازمان یا افراد ناشناس در سال‌های ۸۸ تا ۹۰خورشیدی ، مقام‌های ارشد سپاه تروریست پاسداران اعلام کردند حفاظت از این چهره‌ها به سپاه پاسداران واگذار شده است.

روز دوشنبە، در حاشیە مراسم تشیع جنازە “فخری‌زادە” دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم، “علی شمخانی” گفتە بود کە، برنامەای ٢٠ سالە بە گفتە او برای “ترور این دانشمند هستەای” ایران وجود داشت.

“شمخانی” در ادامە گفتەهای خود بە این موضوع اشارە کرد کە، سیستم‌های اطلاعاتی با دقت “احتمال وقوع حادثه” و “محل بروز احتمالی” آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی به دلیل تواتر اخبار در طول این ۲۰ سال متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد.

حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر رژیم، هم روز ٨ آذر ماه با انتقاد تند از دستگاه‌های امنیتی رژیم گفتە بود علت کشتن “محسن فخری‌زاده”رخنه و نفوذ و شکاف امنیتی بوده و مقامات مسئول باید جوابگو باشند.

ادعاهای مسئولان رژیم ایران در مورد کشتەشدن “فخری زادە” حاکی از آن است کە رژیم خود در این حادثه دست داشتە است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا