زنان

 پیام تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان به مناسبت ۷۵ مین سال تاسیس آن

ما اعتقاد راسخ داریم که برای رسیدن به صلح و آزادی، عدالت و  پیشرفت اجتماعی، همکاری و همبستگی جهانی زنان  نیازی مبرم است که چرا که در عرصه های مختلف مبارزه جاری زنان در گوشه و کنار گیتی و از جمله در ایران یاری می رساند.

رفقای گرامی هیئت اجرائیه فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران ۷۵ مین سالگرد بنیانگذاری فدراسیون را به شما همرزمان گرامی و از طریق شما به تمام سازمان های دموکراتیک زنان عضو فدراسیون در سراسر جهان تبریک می گوید. ۷۵ سال پیش (۲ دسامبر ۱۹۴۵)  پس از پایان جنگ خانمانسوز دوم ، ۸۵۰ نماینده زن، پیکار گران صلح و عدالت اجتماعی، از سراسر جهان دور هم گرد آمدند تا ساختاری درخور برای مبارزه ای متحد برای جهانی عاری از جنگ و برای برابری و رفع تبعیض را بنا کنند.  مبارزه جنبش جهانی زنان در طول این ۷۵ سال دستاوردهای درخشانی به دست آورده است. ولیکن جنگ ها و کابوس آن هنوز بشریت را رها نساخته و امپریالیسم جهانی بخاطر پیشبرد منافع خود در مناطق مختلف جهان همچنان به جنگ دامن می زند.   هنوز هم سیاست های ضد مردمی اقتصادی و اجتماعی دولت های سرمایه داری بیشترین قربانیان خود را در بین زنان دارد.  به همین دلیل امروزه نقش برجسته زنان در مبارزه علیه جنگ و فقر و خشونت در کنار مبارزه برای رفع ستم جنسی و طبقاتی، به بخش جدایی ناپذیر مبارزه نیروهای مترقی برای دستیابی به صلح و آزادی و علیه سیاست های جنگ طلبانه امپریالیسم و ارتجاع مبدل شده است.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران مفتخر است که یکی از اولین همراهان و از بنیانگذاران فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان بوده است.  بر رغم دشواری های سیاسی و اجتماعی در ایران در طول عضویت مان نمایندگان دموکراتیک زنان ایران  در نشست های فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان شرکت داشته اند. ما اعتقاد راسخ داریم که برای رسیدن به صلح و آزادی، عدالت و  پیشرفت اجتماعی، همکاری و همبستگی جهانی زنان  نیازی مبرم است که چرا که در عرصه های مختلف مبارزه جاری زنان در گوشه و کنار گیتی و از جمله در ایران یاری می رساند.

با آرزوی موفقیت های بیشتر فدراسیون دموکراتیک جهانی زنان در مبارزه برای جهانی بهتر، جهانی عاری از نابرابری، جنگ، فقر و خشونت، تبریکات صمیمانه ما را بپذیرید.

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران

۲ دسامبر ۲۰۲۰

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا