ورزشی

برابری جنسیتی در المپیک پاریس

برای ایجاد برابری جنسیتی در المپیک پاریس، سهمیه دوچرخه سواری مردان کم و سهمیه زنان اضافه شد.

به گزارش ایسنا، کمیته بین المللی المپیک برای سهمیه های دوچرخه سواری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، برابری جنسیتی ایجاد کرده است. برای این برابری جنسیتی، سهمیه های مردان کم و به سهمیه های زنان اضافه شد.

دوچرخه سواری در المپیک پاریس در ۱۱ ماده برگزار می شود که نسبت به المپیک توکیو یک ماده اضافه شده است و ۲۵۷ سهمیه در بخش مردان و ۲۵۷ سهمیه در بخش زنان و در مجموع ۵۱۴ سهمیه دارد.

*بخش جاده

در دو ماده استقامت جاده و تایم تریل انفرادی برگزار می شود.

المپیک توکیو: ۱۳۰ مرد  و ۶۷ زن، مجموع ۱۹۷ سهمیه

المپیک پاریس: ۹۰ مرد و ۹۰ زن، مجموع ۱۸۰ سهمیه

*بخش پیست

در شش ماده اسپرینت، تیم اسپرینت، کایرین، تعقیبی تیمی، مدیسون و اومنیوم برگزار می شود.

المپیک توکیو:۹۸ مرد و ۹۱ زن ، مجموع ۱۸۹ سهمیه

المپیک پاریس:۹۵ مرد و ۹۵ زن ، مجموع ۱۹۰ سهمیه

*بخش کوهستان

در ماده کراس کانتری برگزار خواهد شد.

المپیک توکیو:۳۸ مرد و ۳۸ زن ، مجموع ۷۶ سهمیه

المپیک پاریس:۳۶ مرد و ۳۶ زن، مجموع ۷۲ سهمیه

*بخش BMX

در المپیک توکیو ماده Racing برگزار می شود اما از المپیک توکیو ماده آزاد هم اضافه خواهد شد.

المپیک توکیو: ماده ۲۴Racing مرد و ۲۴ زن، مجموع ۴۸ سهمیه

المپیک پاریس: مادهRacing مرد ۲۴ و ۲۴ زن، مجموع ۴۸ سهمیه

ماده آزاد: ۱۲ مرد و ۱۲ زن ، مجموع ۲۴ سهمیه

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا