گوناگون

راه و میراث شیخ محمد یزدی!

خوب است آقای رئیسی توضیح دهد که میراث محمد یزدی در قوۀ قضائیه دقیقاً چه بود که وی تأکید کرده است با “اقتدار” آن را ادامه می‌دهد؟ اگر قرار به ادامۀ توأم با اقتدار راه شیخ محمد یزدی در قوۀ قضائیه است، دیگر این سندها و دستورالعمل‌های قضایی پی در پی به چه منظوری صادر می‌شود؟

احمد زیدآبادی

سید ابراهیم رئیسی گفته است؛ راه شیخ محمد یزدی را ادامه می‌دهیم!

من نمی‌دانم چه بخشی از راه مرحوم یزدی برای آقای رئیسی جالب آمده که بر ادامۀ آن تأکید کرده است؟

اینکه از هر اظهارنظری مخالف میل خود عصبانی می‌شد و پرخاش می‌کرد؟

اینکه خود را صاحب اختیار علماء می‌دانست و رأساً اقدام به خلع مرجعیت آنها می‌کرد؟

اینکه به آیت‌الله شبیری زنجانی دستور می‌داد و تحکم می‌کرد که با چه کسانی نشست و برخاست نکند؟

اینکه حتی رئیس وقت مجلس خبرگان – مرحوم هاشمی رفسنجانی – را نیز نامحرم می‌دانست و او را در جریان فعالیت کمیسیونِ تحت هدایت خود برای شناسایی جانشینان رهبری قرار نمی‌داد؟

اینکه سعید مرتضوی را از مقام دادیاری دادگاه شهربابک تا ریاست شعبۀ ۱۴۱۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت ارتقاء مقام داد و به جان اهل قلم انداخت؟

اینکه قوۀ قضائیه را به وضعیتی دچار کرد که جانشین او علناً گفت؛ خرابه‌ای را تحویل گرفته است؟

خوب است آقای رئیسی توضیح دهد که میراث محمد یزدی در قوۀ قضائیه دقیقاً چه بود که وی تأکید کرده است با “اقتدار” آن را ادامه می‌دهد؟

اگر قرار به ادامۀ توأم با اقتدار راه شیخ محمد یزدی در قوۀ قضائیه است، دیگر این سندها و دستورالعمل‌های قضایی پی در پی به چه منظوری صادر می‌شود؟

برگرفته ازکانال تلگرام نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا