زحمتکشان

چرا کارفرمایان برنامه “توافقی کردن” عیدی پایان سال را مطرح می کنند؟

در همه سالهای گذشته، عیدی پایان سال کارگران  صنوف و کارگاه های کوچک و متوسط کمتر از میزان مقرر در قانون پرداخت شده؛ امسال اما کارفرمایان برای کاهش بازهم بیشتر مبلغ عیدی و پاداش با حمایت مجموعه نظام برنامه توافقی کردن عیدی را پیش کشیده اند.

تداوم راهبرد آزاد سازی مزد؛ اینبار با طرح “توافقی کردن” عیدی پایان سال کارگران !

کارگران کارگاه‌های کوچک از تلاش کارفرما برای توافق بر سر عیدی پایان سال خبر می‌دهند.یک کارگر شاغل در یک کارگاه کوچک تولیدی پوشاک در تماس با خبرنگار ایلنا، از تلاش کارفرما برای توافقی کردن عیدی پایان سال خبر می‌دهد.این کارگر می‌گوید: کارفرما با تشریح شرایط بد اقتصادی برای هفت کارگر شاغل در کارگاه، اعلام داشته: بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان، توان پرداخت عیدی ندارم و نمی‌توانم بیشتر بپردازم.این کارگر با تاکید بر اینکه ما کارگران کارگاه‌های کوچک مجبوریم از ترس بیکاری به همین عیدی ناچیز رضایت بدهیم و دنبال شکایت نرویم؛ می‌پرسد: مگر در قانون، توافق بر سر عیدی هم داریم؟! کارفرمایان بسیاری از کارگاه‌های کوچک در حالی از پرداخت عیدی کامل طفره می‌روند که براساس قانون؛ حداقل عیدی شصت روز پایه حقوق کارگری و حداکثر آن، نود روز است و هر پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است…

در رژیم ولایت فقیه، قانون حرف کارفرماست!

به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

با این حال، هستند کارگرانی که ادعا می‌کنند در همه سالهای گذشته، عیدی آن‌ها کمتر از میزان مقرر در قانون پرداخت شده و از ترس بیکار شدن، دنبال شکایت نرفته‌اند.معمولاً در اصناف و کارگاه‌های کوچک خارج از شمول بازرسی کار، عیدی کارگران بسیار کمتر از میزان قانونی پرداخت می‌شود و با اینکه حداقل عیدی قانونی، دو پایه حقوق کارگری است، کارفرمایان به پرداخت یک پایه حقوق اکتفا می‌کنند.یکی از کارگران شاغل در یک شرکت تولیدی کوچک در تهران می‌گوید: من چهار سال در این تولیدی سابقه کار دارم؛ اما در تمام این مدت، عیدی من یک پایه حقوق پرداخت شده؛ ما کارگران درحالیکه قانون را می‌دانیم، جرات شکایت نداریم چراکه قرارداد کتبی نداریم و اگر اعتراض کنیم یا پای شکایت در میان باشد، خیلی راحت اخراج می‌شویم.

این کارگر می‌گوید: به احتمال زیاد امسال هم حدود دو میلیون تومان عیدی خواهیم گرفت؛ یعنی تقریباً برابر یک پایه حقوق…

بسیاری از کارگران عیدی کامل نمی‌گیرند

به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس قانون، میزان عیدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود.براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.

بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است…

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا