فرهنگی

هم دستی وهم راهی ما چارۀ کار است

جهان:

هربنده که جویای مســیحا نفسی هست،

بی هـوده  تمناگـــر فریاد رســـی هست

 

بنده شــود آزاد، به دست خود از این بند

بیگانه زخــود لیک،  پی مُلتَمَسی هست

 

در راه، همه خلق جـــهان، بهـــر رهایی

وین خواب زده درپی بانگ جرسی هست

 

بیگانه ز خورشـــــید فروزندۀ مـــــردم

چون موسیِ عمران به امید قَبَسی هست

 

ســرکردۀ دزدان شــده داروغه و قاضی

وان باخته مال از پی لطف عسسی هست

 

آزادی ســـرمایه برای زر و زور است

بهـــر من و تو نه، که امید عبثی هست

 

آن بانگ و شـخول همه شــیخان ریاکار

بی شک تو بدان بهرهوا و هوسی هست

 

وان باغ فریب و در پر نقش و نگارش

دروازۀ جنت نه، که درب قفسی هست

 

ای دوست مپنــدار در این ورطۀ بیــداد

یار من و تو جز من و تو هیچ کسی هست

 

هم دستی وهم راهی ما چارۀ کاراست

باقی همه افسانه و رَتلِ قِصَصی هست

جهان – ۸ اسفند ۱۳۹۹

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا