زحمتکشان

۳۳ ماه حقوق و دستمزد کارگران پرداخت نشده است

«هوشنگ طاهری» ، عضو شورای اسلامی کار کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز گفت: نزدیک به ۵۰ کارگر باقیمانده این واحد تولیدی بالغ بر ۳۳ ماه حقوق و دستمزد پرداخت نشده طلبکارند…

وی گفت: کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز از نیمه تابستان سال ۸۷ تا به امروز در تعطیلی کامل به‌ سر می‌برد. این کارخانه پیش از تعطیل شدن به منظور تولید ماهیانه ۵۰۰ هزار تن قند و شکر بطور کامل بازسازی شده‌ بود.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، سیاست های واردات محور دولت در دوره های مختلف ، همچنین نقش باندهای پر نفوذ حاکمیت در قاچاق بی رویه کالا ، علت اصلی ورشکستگی تولید در کشور است.
به عنوان نمونه عضو شورای اسلامی کار کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز بابیان اینکه حجم محصول تولیدی این واحد صنعتی در آخرین روزهای فعالیتش بالغ بر ۳۸۰ هزار تن بوده‌ است، میافزاید: با وجود مهیا بودن بستر تولید در تمامی این سال‌ها حتی یک حبه قند و یا یک قاشق شکر ساخته نشده است.
به گفته طاهری، بانک‌های ملی و ملت به عنوان سهامداران اصلی این واحد تولیدی تمایل چندانی برای آغاز به کار دوباره کارخانه ندارند و این درحالی است که شرکت توسعه صنعت نیشکر خوزستان برای سرمایه گذاری در کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز ابراز آمادگی کرده است.
این عضو شورای اسلامی کار کارخانه صنایع قند و تصفیه شکر اهواز بابیان اینکه تا پیش از تعطیلی این واحد تولیدی تعداد ۲۸۰ کارگر در این واحد تولیدی فعالیت می‌کردند، گفت: بعد از تعطیلی سال ۸۷، به اجبارکارفرما تعدادی از کارگران در ازای دریافت سه ماه و نیم حقوق و مزایای بازخرید شدند و تعداد کارگران باقیمانده به حدود ۱۸۰ نفر رسید.
وی افزود: پس از این اقدام چون کارفرما نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران باقیمانده متعهد شده بود در نتیجه تعداد زیادی از کارگران باقیمانده از طریق بازنشستگی‌ پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شدند.
طاهری ادامه داد: در حال حاضر تعداد کارگران باقیمانده این واحد تولیدی به حدود ۵۰ نفر رسیده است که تا پایان سال جاری نیز با ادامه اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور بازهم حدود ۱۲ از آن‌ها بازنشسته خواهند شد.
این مقام کارگری گفت: از آنجا که در این میان مسئله اصلی فشار ناشی از عدم پرداخت بالغ بر ۳۳ ماه حقوق و دستمزد به کارگران این کارخانه است، احتمال دارد این کارگران در ادامه پیگیری‌های خود برای روزهای آینده وارد تهران شوند.

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا