یادمان و رویدادها

در سوگ انسانی والا و کم نظیر

نسرین بدیع پور: رفیق خاوری در مقام رهبر کهنسال ترین حزب میهنمان، به همراه دیگر مبارزان حزب در انسجام و یکپارچگی حزب چنان تلاش هایی به یاد ماندنی انجام داده اند که برای همیشه  در ادوار تاریخ، این جانفشانی ها در خاطره ها خواهد ماند. تلاشهای جان نثارانه رفیق خاوری در این مقطع بحرانی و تیره و تار تاریخ ایران که در آن دشمنان مردم از هرسو به محاصره حزب ما برخاسته بودند هرگز از دید تاریخ مبارزات کارگری و کمونیستی ایران پنهان نخواهد ماند.

این چه رازی است که هر بار بهار
با عزای دل ما می آید؟
که زمین هر سال از خون پرستو ها رنگین است
وین چنین بر جگر سوختگان
داغ بر داغ می افزاید
هوشنگ ابتهاج (ه.الف.سایه)

رفیق علی خاوری صدر حزب توده ایران و شخصیت سترگ و اسطوره ای جنبش کمونیستی میهن مان در روز  ۲۹ اسفند ماه  سال  ۱۳۹۹ به علت ایست قلبی چشم بر جهان فروبست. نوشتن از انسانی که بیشترین تاثیر را در یک صد سال اخیر بر روند نوخواهی و نوزیستی کشورمان گذاشته است، کاری چندان سهل و آسان نیست. انسان بزرگی که در فراز و فرود هشتاد سال عمر پر افتخار حزب توده ایران بزرگ ترین تاثیرها را بر فعالیت حزب گذاشته و در بزنگاه های تاریخی از جان و جهان خویش مایه گذاشته است. او در کسب اعتبار و احترام برای حزب توده های کار و زحمت نقش بی بدیلی را  ایفا می کرد. رفیق خاوری هم تراز با شخصیت های بزرگ و نامدار جنبش جهانی کمونیستی همچون رفقا گس هال، آلوارو کونیال، ژرژ مارشه و لوئیس کوروالان بود. چند صباحی از تاسیس حزب توده ایران نگذشته بود که  رفیق خاوری به واسطه معرفی رفیق محمود بقراطی مسئول حزب در خراسان، به عضویت حزب پذیرفته شد. و با همه دانایی و توانمندی اش  به عنوان مسئول سازمان جوانان حزب در مشهد، فعالیت حزبی خود را آغاز کرد . قبل از کودتای ننگین ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲، رفیق خاوری ناچار تن به مهاجرتی ناخواسته داد. رفیق علی خاوری به همراه رفیق شهید پرویز حکمت جو، در اوایل دهه چهل به صلاحدید رهبری وقت حزب برای فعالیت حزبی به ایران برگشته واز سوی عباسعلی شهریاری به دام پلیس افتاده و دستگیر شدند. رژیم ستم شاهی آنان را در دادگاه نمایشی به اعدام محکوم کرد. اما کار زار تبلیغاتی حزب و  فشار بین المللی موجب گردید که حکم اعدام این رفقا به حبس ابد تقلیل یابد. سخنان آتشین رفیق خاوری در دفاع از حقانیت تاریخی حزب توده ایران در دادگاه نظامی ارتش که نشانگر شوریدگی انسانی عاشق در عمق معنای واژگان است، از سوی رفیق شهید بیژن جزنی به بیرون از زندان انتقال یافته و بازتابی جهانی  پیدا کرد در شرایطی که جو ارتداد و یاس و ناامیدی از مبارزه همه جا را فراگرفته بود، ایستادگی و مقاومت حماسی رفیق خاوری و دفاع روزبه وارش از حزب و آرمان های آن در زندان ستم شاهی، ورد زبان ها گردیده و مایه تحسین بزرگانی چون آیت الله منتظری قرار گرفت. رفیق جانباخته رحمان هاتفی در وصف پایمردی بی تزلزل و دفاع سرسختانه او از عقایدش چنین می نویسد:« در حال و هوای آن سال ها این ایمان بی خدشه به حزب باورنکردنی بود.»  یک ماه مانده به پیروزی انقلاب، رفیق خاوری به همراه آخرین گروه زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد و بلافاصله دفتر حزب در تهران را راه اندازی کرد و انتشار علنی روزنامه مردم ارگان مرکزی حزب را پایه ریزی نمود. رفیق خاوری در سال ۱۳۶۰ به دستور رهبری وقت حزب برای ساماندهی سازمان حزب و نماینده حزب ما در مجله صلح و سوسیالیسم به پراگ اعزام شد. در یورش سفاکانه رژیم به حزب که ۸۵ در صد  رهبری حزب و اکثریت کادرها و اعضای حزب به دست اوباشان ولایی راهی شکنجه گاه های قرون وسطایی شدند. تشکیلات  حزب ضربه های هولناکی را متحمل شدند. این ضربه چنان سنگین بود که به جرات می توان گفت هر سازمان و یا حزب دیگری بود نمی توانست کمر راست کند. رفیق خاوری به همراه رفقای جان بدر برده از توطئه امپریالیسم انگلیس، سرویس های امنیتی کشورهای ارتجاعی منطقه و «سربازان گمنام امام زمان» با تلاش شبانه روزی و فداکاری بی نظیری به بازسازی سازمان های حزبی پرداختند. کار بس دشواری که اراده و پشتکاری فولا دین می طلبید. در این کار عظیم رفیق خاوری و یارانش از هر سو تحت فشار بودند. و باران تهمت و افترا، توطئه و تخریب از طرف وازدگان، راه گم کرده ها، منحرفین و عمال ارتجاع به سویشان سرازیر می شد. جنگی تمام عیار روحی و روانی که به کین توزانه ترین طرق اعمال می گردید. بعد از انتشار اولین شماره دوره هشتم نامه مردم ارگان مرکزی حزب، توطئه و تخطئه ی حزب و ارگان های صلاحیت دار حزبی و شخص رفیق خاوری ابعاد و دامنه پیچیده و آزار دهنده ای یافت. توهین و اهانت به رفیق خاوری و یاران صدیق و دانش بنیان او با کلماتی سخیف توسط افراد خود فروخته ای چون علی خدایی و دیگر منحرفان و مفتریان شیاد، همراه با ارتجاع حاکم بر میهن، رهبری کنونی حزب را به علت برافراشتن پرچم پرافتخار حزب توده ایران بی وقفه مورد هتاکی قرار داده بودند. که هنوز هم ادامه دارد. رفیق علی خاوری درتدوین مشی اصولی حزب در برهه ای از تاریخ که انقلاب توسط خمینی و پیروانش به تاراج برده شد نقش تعیین کننده ای داشت. در زمانه ای که هراز چندی عده ای از افراد به علت سختی های مبارزه سنگر حزب را رها کرده و به صف دشمنان حزب می پیوستند .
رفیق خاوری در مقام رهبر کهنسال ترین حزب میهنمان، به همراه دیگر مبارزان حزب در انسجام و یکپارچگی حزب چنان تلاش هایی به یاد ماندنی انجام داده اند که برای همیشه  در ادوار تاریخ، این جانفشانی ها در خاطره ها خواهد ماند. تلاشهای جان نثارانه رفیق خاوری در این مقطع بحرانی و تیره و تار تاریخ ایران که در آن دشمنان مردم از هرسو به محاصره حزب ما برخاسته بودند هرگز از دید تاریخ مبارزات کارگری و کمونیستی ایران پنهان نخواهد ماند. تلاش سترگ رهبری موجود حزب توده ایران در وجدان کارگران و زحمتکشان و آگاهان ایران باقی‌ می ماند و نسلهای آتی توده ای و مردم ایران به یاد خواهند آورد روزهای هجوم دشمن به حزب توده ایران و تلاش به منظور نابود کردن آن رفقایی چون علی خاوری و یاران او حزب زحمتکشان و خون چکان ما را از چنگال دشمنان و دژخیمان داخلی و خارجی آن به در آورده و آن را  دوباره بر مسیر زندگی و پیکار خود برگرداندند رفقای رهبری حزب، رفیق خاوری را بحق صدای حقانیت حزب نامیدند. از زندگی  رفیق خاوری  مطالب فراوانی می توان و باید آموخت. فقدان رفیق خاوری ضایعه اسفناکی بر پیکره جنبش کمونیستی میهن ما و همه ی جویندگان عدالت و آزادی ، صلح و سوسیالیسم، علم و حقیقت، میهن پرستی و بشر دوستی است. این انقلابی پر شور و  انترناسیونالیست بزرگ آموزه های فراوانی از خود بر جای نهاد که همواره طنین انداز گوش مبارزان ایدئولوژی دوران ساز سوسیالیسم علمی خواهد بود. منش والای انسانی، تواضع و فروتنی، شهامت علمی و اخلاقی رفیق خاوری آموختنی های فراوانی برای ما داشته و خواهد داشت. بی تردید در هر گام این آموزه ها آویزه گوش های مان خواهد بود. بعد از فوت رفیق خاوری مسلما توطئه و دسیسه ها علیه حزب فزونی بیشتری خواهد یافت. از جمله سایت های رنگارنگ ضد توده ای با ماسک های چپ، جری تر خواهند شد. برغم اینکه طشت رسوایی آنها از پشت بام بر زمین افتاده و رسوای خاص و عام شده اند، باز زبان به تهمت و افترا خواهند گشود تا شاید اربابان شان راضی بمانند. زیرا مامورند و معذور! ولی کمیته مرکزی حزب توده ایران با درایت و هوشمندی پرولتاریایی به اتکای اعضا و هواداران حزب ترفندهای دشمنان حزب را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد. و درفش ظفر نمون حزب را با سربلندی افراشته نگه خواهد داشت. انتظار از حزبی هشتادساله با آن کارنامه ی درخشان در خدمت به زحمتکشان  هم همین است و بس!
جاودان باد یاد و خاطره رفیق علی خاوری
در اهتزاز باد پرچم پر افتخار حزب توده ایران
نسرین بدیع پور

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا