زنان

درخواست ۱۲۲ فعال زن از جامعه جهانی: به تحریم ها پایان دهید

به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند. …

۱۲۲ تن از فعالان زن در بیانیه ای با حمایت از جنبش نه به تحریم خطاب به جهانیان نوشته اند: اکنون تلاش برای رفع تحریم ها به صورت “مطالبه ملی” و خواست همگانی زنان و مردان ایرانی با صدای واحد” نه به تحریم ” در آمده است. ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش “نه به تحریم” زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت “امنیت ملی” سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و” وفاق ملی ” و رفع تنش ها و محدودیت های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد.

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفت آمده است:
به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند.

متن کامل این نامه که به امضای زنان فعال در عرصه های اجتماعی، هنری، سیاسی و رسانه ای رسیده به شرح زیر است:

سالهای اخیر تحریم های جهانی علیه ملت ایران ، زندگی و زیست تک تک ایرانیان به ویژه زنان و کودکان را در شرایط دشوار و طاقت فرسایی قرار داده است. آمار روز افزون بیکاری بواسطه تعطیلی کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، تورم و گرانی کمرشکن کالاهای اساسی چون غذا و دارو، بدیهی ترین نتایج تحریم است. همچنین این تحریم ها موجب افزایش بیش از پیش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، فساد و فروپاشی خانواده ها و هنجارهای اجتماعی و فقر روز افزون طبقه متوسط شده است.

اینک زمان آن فرا رسیده که به آثار مخرب و طاقت فرسای تحریم بر زندگی شهروندان ایرانی توجه و دقت بیشتری شود و راهکای مبتنی بر” تصمیم ملی “و تدبیر و عقلانیت اتخاذ شود.

به واقع تداوم تحریم ها علیه ملت ایران نتایج و آثاری به مراتب ویرانگرتر از جنگ دارد. از این رو ملت ایران پس از برداشتن گام نخست و انتخاب گزینه اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری، در گام دوم مصمم هستند تا برای رفع تحریم ها همت گمارند. لذا از سیاست مداران جهان به ویژه دولتمردان آمریکا و اروپا همچنین سازمان ملل و شورای امنیت می خواهد تا با درک موقعیت و اراده مردم برای اصلاح امور در عرصه داخلی و بین المللی و با احترام به رای و خواست ملت ایران، گام های جدی برای رفع تحریم ها بردارند.

همچنین از دولتمردان ایران نیز می خواهند که با در پیش گرفتن مشی اعتدال و تدبیر آنگونه که وعده داده اند، جامعه را از چنین نابسامانی و تهدیدها نجات بخشند.

اکنون تلاش برای رفع تحریم ها به صورت “مطالبه ملی” و خواست همگانی زنان و مردان ایرانی با صدای واحد” نه به تحریم ” در آمده است. ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش “نه به تحریم” زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت “امنیت ملی” سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و” وفاق ملی ” و رفع تنش ها و محدودیت های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد. دولت زمانی از “پشتوانه ملی” که موجب موفقیت در جبهه خارجی و در هر مذاکره ای از جمله مذاکرات هسته ای است، بر خوردار خواهد شد که روشی شفاف در پیش گرفته و در اتخاذ تصمیم های مهمی چون انرژی هسته ای فارغ از هر گونه تبعیض و وابستگی جناحی، قومیتی، جنسیتی و مذهبی با بهره گیری از نظرات کارشناسی صاحبنظران امکان یک بررسی علمی – اقتصادی و محیط زیستی و در واقع امکان “نظارت و ارزیابی ملی” را فراهم سازد. بی تردید دلیل ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران از سوی جامعه جهانی در واقع ریشه در عملکرد افراطی و نا صواب ۸ سال گذشته گروهی در داخل کشور داشت که متاسفانه موجب تحمیل خسارت های فراوان بر کشور شده است.

از این روی ما زنان جامعه ایران با دعوت از تمام انسان های آزاده جهان به پیوستن به جنبش “نه به تحریم “علیه ملت ایران بار دیگر اعلام می کنیم که سیاستمداران خارجی و دولت های غربی و سیاستمداران و قوای حاکمیت داخلی فریاد” نه به تحریم “ملت ایران را بشنوند و با احترام به رای و نظر مردم با اصلاح سیاست های پیشین خود برای رفع تحریم های غیر انسانی علیه ایرانیان گام های روشن و اعتمادساز و محکم بردارند.

۱- زهرا ابراهیمی
۲- ربابه ابوفاضلی
۳- مژگان اثباتی
۴- فرخنده احتصابیان
۵- فاطمه احمدی
۶- طاهره احمدی دستجردی
۷- زهرا اخیانی
۸- بتول اسدی
۹- سعیده اعلم الهدی
۱۰- فرزانه افشاری
۱۱- زهره آقاجری
۱۲- اعظم اکبرزاده
۱۳- زهرا اکبرزاده
۱۴- حمیده الهی نیا
۱۵- عالیه امام زاده
۱۶- مریم انواری
۱۷- آرزو باهر
۱۸- مریم بخشی
۱۹- اشرف بروجردی
۲۰- سکینه بزرگی زاده
۲۱- رویا بلوری
۲۲- رخشان بنی اعتماد
۲۳- فرح پارسا
۲۴- سونیا ترکمان
۲۵- فاطمه تندگویان
۲۶- زهره تنکابنی
۲۷- فرخنده جبارزاده
۲۸- مهشید جعفری
۲۹- فرشته جمشیدی
۳۰- فاطمه جهان آرا
۳۱- فریبا حجازی
۳۲- منیژه حکمت
۳۳- رباب حورسی
۳۴- فاطمه خردمند
۳۵- ملیحه خلفی
۳۶- نیراعظم خوش خلق سیما
۳۷- لیلا دانش
۳۸- فاطمه دردکشان
۳۹- فرزانه دشتی
۴۰- مریم دهقان
۴۱- فاطمه راکعی
۴۲- زهرا ربانی املشی
۴۳- زهره رجبی
۴۴- زهرا رحمانی
۴۵- محترم رحمانی
۴۶- زهرا رحیمی
۴۷- نیر السادات رسولی
۴۸- سکینه رضایی
۴۹- نادره رضایی
۵۰- مهناز رفیعی
۵۱- ثریا زرین
۵۲- صدیقه زمانی
۵۳- صفیه سادات فاضلی
۵۴- اطهر سبحانی
۵۵- زهره سحابی
۵۶- سمیه سرداری
۵۷- انسیه سلمانی
۵۸- سیده روشنک سیاسی
۵۹- فاطمه سیف الهی
۶۰- زهرا شجاعی
۶۱- صغری شریفی
۶۲- فاطمه شفیعی
۶۳- صادقه شیردل
۶۴- فیروزه صابر
۶۵- بتول صالحی
۶۶- صدیقه صالحی
۶۷- حمیده صانعی
۶۸- فاطمه صحرایی
۶۹- زهرا صدراعظم نوری
۷۰- سمیرا صدری
۷۱- شیرین صوراسرافیل
۷۲- شهلا طالب زاده
۷۳- اعظم طالقانی
۷۴- طاهره طالقانی
۷۵- بهناز طغرل
۷۶- زهره عالی پور
۷۷- حمیده عدالت
۷۸- محبوبه عروجی
۷۹- سمیه عصاران
۸۰- شهین علوی
۸۱- زهرا غضنفری
۸۲- فاطمه غفاری
۸۳- فرزانه غفاری
۸۴- فریده غیرت
۸۵- ژاله فرامرزیان
۸۶- نسرین فرهومند
۸۷- پروین فهیمی(سهراب اعرابی)
۸۸- مرضیه قاسم پور
۸۹- سکینه قاسمی
۹۰- مولود قاسمی
۹۱- زهرا کرباسچی
۹۲- نرگس کریمی
۹۳- فاطمه کهندانی
۹۴- الهه کولایی
۹۵- ساجده کیانوش راد
۹۶- فاطمه گوارایی
۹۷- پرستو متین زاده
۹۸- فخر السادات محتشمی پور
۹۹- فاطمه محصلی
۱۰۰- نرگس محمدی
۱۰۱- فاطمه محمودی
۱۰۲- صدیقه مرادی
۱۰۳- فاطمه مرادی
۱۰۴- مرضیه مرتاضی لنگرودی
۱۰۵- اکرم مصباح
۱۰۶- اکرم مصوری منش
۱۰۷- زهرا مظفری
۱۰۸- مریم مفید
۱۰۹- فاطمه ملکی
۱۱۰- نسرین ملکی
۱۱۱- اشرف منتظری
۱۱۲- سعیده منتظری
۱۱۳- طاهره منتظری
۱۱۴- شهین دخت مولاوردی
۱۱۵- اشرف میر عباسی
۱۱۶- فاطمه مینایی پور
۱۱۷- فرحناز مینایی پور
۱۱۸- مهدیه مینوی
۱۱۹- زهرا نژاد بهرام
۱۲۰- اعظم نوری
۱۲۱- فاطمه نوری
۱۲۲- فهیمه نوری

تعدادی از فعالان زن سیاسی و مدنی در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای از مردم سراسر جهان خواسته‌اند به جنبش “نه به تحریم” بپیوندند. این افراد از سیاستمداران غربی نیز تقاضا کرده‌اند تا برای رفع تحریم‌ها قدم‌های موثر بردارند.

۱۲۲ تن از زنان فعال سیاسی و مدنی داخل ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواهان به راه افتادن جنبش جهانی “نه به تحریم” شده‌اند. نویسندگان این نامه با اشاره به آثار تحریم بر زندگی مردم ایران از جمله افزایش بیکاری، تورم و گرانی و افزایش اعتیاد و فساد از جامعه جهانی خواسته‌اند تا گام‌های جدی برای رفع تحریم‌ها بردارند.

 

در این نامه دولتمردان آمریکا و اروپا و همچنین سازمان ملل و شورای امنیت برای رفع تحریم‌ها علیه ایران، مورد خطاب قرار گرفته‌اند. همچنین از دولتمردان ایران خواسته شده تا “با در پیش گرفتن مشی اعتدال و تدبیر آنگونه که وعده داده اند، جامعه را از چنین نابسامانی و تهدیدها نجات بخشند.”

در بخشی از این نامه آمده است: «ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که جنبش “نه به تحریم” زمانی تبدیل به جنبشی فراگیر و تاثیر گذار خواهد شد که تقویت امنیت ملی سرلوحه کار حاکمیت قرار گیرد و تقویت امنیت ملی از طریق ایجاد امکان گفت و گو و وفاق ملی و رفع تنش‌ها و محدودیت‌های داخلی و تقویت جامعه مدنی میسر خواهد شد».

 

نویسندگان این نامه سپس از دولت خواسته‌اند تا در جهت کسب “پشتوانه ملی” فارغ از هر گونه تبعیض و وابستگی جناحی، قومیتی، جنسیتی و مذهبی از نظرات تمامی کارشناسان بهره گیرد و امکان یک “نظارت و ارزیابی ملی” را فراهم آورد.

 

فعالان زن در نامه خود با اشاره به تجربه هشت سال گذشته در ایران، عملکرد دولت قبلی را “افراطی وناصواب” خوانده و آن را موجب تحمیل خسارت‌های فراوان بر کشور دانسته‌اند.

 

در این نامه از تمامی “انسان‌های آزاده” در سراسر جهان دعوت شده تا به جنبش “نه به تحریم” بپیوندند و از سیاستمداران خارجی و دولت‌های غربی نیز خواسته شده تا به رای و نظر مردم ایران احترام گذاشته و سیاست‌های پیشین خود را اصلاح کنند و برای رفع تحریم‌ها علیه مردم ایران، قدم‌های روشن بردارند.

نرگس محمدی، فخرالسادات محتشمی‌پور، مینو مرتاضی لنگرودی، الهه کولایی، اعظم طالقانی، فاطمه راکعی و رخشان بنی‌اعتماد از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا