جوانان

بیکاری نزدیک به ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان

براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۹۹ با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۹.۶ درصد کاهش‌یافته است؛ این در حالی است که جمعیت شاغلین در این سال برابر با ٢٣ میلیون و ٢۶٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال ۹۸ بیش از یک‌میلیون نفر کاهش‌یافته است. کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته به دلیل کاهش نرخ مشارکت و خروج افراد از بازار کار بوده است. مسائل مهمی که در این گزارش بررسی‌شده است درصد بالای افراد تحصیل‌کرده بیکار است که متأسفانه سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. همچنین استان‌های غربی دارای بیش‌ترین آمار بیکاری، تورم و فقر بوده‌اند……

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ برابر با ٩,۶ درصد بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، ١.١ درصد کاهش‌یافته است. در سال ١٣٩٩، به میزان ۴١,٣ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش‌یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴٩,٣ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٣ درصد و کشاورزی با ١٧.۴ درصد قرار دارند.

بیکاری جوانان

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٣ درصد کاهش‌یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ١۶,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به میزان ١.٢ درصد کاهش‌یافته است. بررسی نرخ بیکاری جوانان ۳۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش‌یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله حاکی از آن است که ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری گروه سنی ۳۵-۱۸ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش‌یافته است.

میزان ساعت کاری

بررسی سهم جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص در سال١٣٩٩ نشان می‌دهد که ٩,۵ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣۴.۴ درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کارکرده‌اند.
نرخ بیکاری
بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان ۹۵% نرخ بیکاری کل کشور بین ۹.۴ درصد تا ۹.۹ درصد با نقطه مرکزی ۹.۶ درصد به‌دست‌آمده است؛ بدین معنی که این فاصله با اطمینان ۹۵ درصد، مقدار واقعی نرخ بیکاری کل کشور را در برمی‌گیرد. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به سال قبل (۱۳۹۸)، ۱.۱ درصد کاهش داشته است.

اشتغال ناقص

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۰.۴ در صد کاهش داشته است.

بیکاری فارغ‌التحصیلان

بررسی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد ۱۴.۲ درصد جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار بوده‌ا‌ند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییـــرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین، نتایج گویای آن است که در سال ۱۳۹۹، سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۵ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می‌شود، این شاخص نسبت سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

بیش‌ترین و کمترین نرخ بیکاری
در استان‌ها

همچنین در میان استان‌های کشور، کمترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به خراسان جنوبی (۶.۲ درصد)، ایلام (۶.۷ درصد)، تهران (۷.۲ درصد)، مازندران، زنجان و سمنان (۷.۵ درصد) است. استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان (۱۵.۲ درصد)، کرمانشاه (۱۴.۹ درصد)، کردستان (۱۴ درصد) بالاترین نرخ بیکاری را داشتند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا