بین‌المللی

تظاهرات در بسیاری از شهرهای فرانسه در حمایت از فلسطینیان

تظاهرات متعدد برای حمایت از فلسطینیان روز شنبه ١۵ ماه مه در بسیاری از شهرهای فرانسه برگزار شد.

به گزارش رادیو فرانسه، سازمان دهندگان تظاهرات در پاریس که برپائی آن به دستور وزیر کشور از سوی فرماندار انتظامی پایتخت ممنوع اعلام شده بود، با این حال به برگزاری آن اقدام کرده و با پلیس درگیر شدند. تظاهرات متعدد دیگری به دعوت «انجمن فرانسه ـ فلسطین» و شماری انجمن‌ها و سازمان‌های چپ و چپ افراطی با دریافت مجوز در دوازده شهر مختلف فرانسه بر پا گردید و با آرامش برگزار شد. بگزارش وزارت کشور حدود ٢۵٠٠٠ تن در کل فرانسه در این تظاهرات شرکت کردند.

تظاهرات برای حمایت از فلسطینیان در پاریس که از سوی وزارت کشور ممنوع اعلام شده بود، به درگیری با پلیس انجامید. سازمان دهندگان این تظاهرات که از دادگاه اداری پاریس خواستار لغو تصمیم فرماندار انتظامی پایتخت شده بودند، به رغم رد قضائی این درخواست، تجمع خود را برگزار کردند. فرماندار پاریس با یادآوری تظاهرات مشابه دیگری که در گذشته با شعارهای تحریض به خشونت برپا شده بود، این تجمع را ممنوع ساخته و از سازمان دهندگان خواسته بود از برگزاری آن خودداری کنند.

انجمن فلسطینیان «ایل دو فرانس»، سازمان «اَتک»، شبکۀ چپ افرادی «اقدام ضدفاشیستی پاریس و حومه» و «حزب نوین ضدسرمایه داری» برگزارکنندگان اصلی این تظاهرات در ناحیۀ «بَربِس» در شمال پاریس هستند. ماموران پلیس بر اساس دستورات دریافت شده مبنی بر «پراکنده ساختن فوری و منظم» تظاهرکنندگان به محض آنکه قصد تجمع داشته باشند، از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کردند. تظاهرکنندگان با شعارهای «اسرائیل قاتل است»، «ما همگی فلسطینی هستیم» در محل به تظاهرات دست زدند.

گروهی از تظاهرکنندگان که ارزیابی شمار آنان به دلیل پراکنده شدن در خیابان‌های اطراف محل پیش بینی شده و حرکت بسوی دروازۀ «کلیانکور» در شمال پاریس دشوار است «تجهیزات شهری و موتورسیکلت‌های عمومی» را به آتش کشیده و با پرتاب بطری به رویاروئی با ماموران پرداختند. به گزارش پلیس، شمار کلی تظاهرکنندگان در پاریس ٣٠٠٠ تن و شمار نفراتی که به رویاروئی با پلیس پرداخته‌اند بین ٢٠٠ و ٢۵٠ نفر برآورد می‌شود. تا ساعت ١٩ بگزارش پلیس ۴۴ تن از افرادی که به زد و خورد با نیروهای انتظامی پرداخته بودند، بازداشت شدند.

در «استراسبورگ» تظاهرات آرامی که با دریافت مجوز برگزار شد ۴٠٠٠ نفر را گرد آورد که از میدان دانشگاه به سوی مرکز شهر حرکت کردند و شعارهائی چون «اسرائیل قاتل»، «اسرائیل تروریست»، «کودک غزه، کودک فلسطینی، بشریت نابود شده است» و یا «اسرائیل قاتل است، مکرون همدست است» سر دادند.

در «مارسی» تظاهراتی که برگزاری آن مجوز دریافت داشته بود، با شرکت حدود ١۵٠٠ تن که شمار بسیاری از آنان «کفیه» بر سر داشتند و نیز شماری زنان روسری به سر زیر پرچم فلسطین در آرامش برگزار شد.

در شهر «نانسی» نیز به دعوت بیست انجمن مختلف، حدود ١٠٠٠ تن در تظاهرات حمایت از فلسطینیان شرکت کردند.

در مونپُلیه نیز صدها تن با فریاد «مرگ بر اسرائیل» به راهپیمائی پرداختند. در لیون، نانت و رِن نیز تظاهرات آرامی برگزار گردید.

در «کلرمون فراند» حدود ٢٠٠ تن با فراخوان انجمن «فرانسه فلسطین ۶٣» با «شعار اسرائیل قاتل، مکرون همدست است» در یکی از میدان‌های شهر تجمع کردند.

در شهر «لیل» در شمال فرانسه، چند صد تن به دعوت «انجمن فرانسه ـ فلسطین» و با شرکت هواخواهان سازمان‌های چپ و چپ افراطی و رادیکال در یکی از میدان‌های شهر با شعارهای «تحریم اسرائیل»، «از کشتار فلسطینیان دست بردارید» و … تجمع کردند.

تظاهرات و راهپیمائی‌های مشابه دیگری نیز در شهرهای مختلف چون «نانت»، «رِن»، «نیس» و … با شرکت ده‌ها و یا صدها تن برپا گردید.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا