فرهنگی

خشونت خانگی؛ هزاران قربانی پنهان و یکی بابک و خواهرش

امید که خون‌های ریخته بر زمین را فراموش نکنیم و به جای قدسی‌سازی خانواده، واقعیت آن را مبنای تحلیل‌ها و سیاست‌ها قرار دهیم. امید که راه را بر انتقاد از نهاد خانواده باز بگذاریم و اجازه دهیم کسانی که تحت خشونت خانگی هستند (اعم از سالمندان، مردان، زنان و فرزندان) با صدای بلند از آن سخن بگویند، بی‌ترس! و از همه مهم‌تر اجازه ندهیم دولت، خود را پشت این تصویر مقدس پنهان و وظیفه ذاتی‌اش برای محافظت از افراد جامعه در برابر خشونت را انکار کند……

همه ما از قتل دردناک بابک و خواهرش به دست پدر و مادرشان در شوک هستیم. قساوت قلب موجود در جنایت به حدی است که وجدان جمعی را آزرده می‌کند. اما نباید فراموش کرد که بخشی از این شوک شدن ناشی از ناشی از تصور ایدئولوژیک و مقدسی است که طی سال‌ها از خانواده ساخته‌شده‌است.

سالیان سال است که بخشی از جامعه، خشونت‌های خانگی را انکار می‌کنند و با پنهان کردن روی سیاه و تلخ خانواده، تصویری آرمانی از آن ارایه می‌دهند.

مادر الهه عطوفت، فداکاری و از جان‌گذشتگی تصویر می‌شود که فرزندش را به هر چیزی اولویت می‌دهد و پدر، مرد خانه، نان‌آور و دانای کل است که همیشه خیر و شر را به درستی تشخیص می‌دهد و فرزندانش را به راه راست دعوت می‌کند.

در این تصویر کودکانه که به خصوص از تریبون‌های رسمی ترویج می‌شود، خانواده چنان اولوهی و مقدس می‌شود که راه هیچ انتقادی به آن باز نیست. در این تصویر نه کبودی تن زن‌ها جایی دارد و نه مشقت کودکان کار؛ نه خبری از تجاوز پدر به دختر هست و نه آماری از سالمندآزاری. خلاصه حاضریم همه واقعیت‌های جامعه را انکار کنیم تا تصویر آرمانی‌ای که از خانواده ساخته‌ایم خدشه دار نشود. همین نگاه ایدئولوژیک به خانواده است که جلو تصویب و اجرای قوانین منع خشونت خانگی سنگ‌اندازی می‌کند.

امید که خون‌های ریخته بر زمین را فراموش نکنیم و به جای قدسی‌سازی خانواده، واقعیت آن را مبنای تحلیل‌ها و سیاست‌ها قرار دهیم. امید که راه را بر انتقاد از نهاد خانواده باز بگذاریم و اجازه دهیم کسانی که تحت خشونت خانگی هستند (اعم از سالمندان، مردان، زنان و فرزندان) با صدای بلند از آن سخن بگویند، بی‌ترس! و از همه مهم‌تر اجازه ندهیم دولت، خود را پشت این تصویر مقدس پنهان و وظیفه ذاتی‌اش برای محافظت از افراد جامعه در برابر خشونت را انکار کند.

دکتر سپیده اکبرپوران جامعه شناس/ ایران مامن

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا