گوناگون

در پی قطعی برق ٢ هزار دکل مخابراتی در ایران خاموش شدند

“سید جمال هادیان”، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رژیم در توئیتی نوشت، در پی قطعی پراکنده برق در کشور، ۲ هزار دکل مخابراتی نیز از دسترس خارج شدند.

بە گفتە “هادیان” هر دکل تنها ٢ ساعت توان تامین برق را دارد و در صورتی کە قطعی برق بیش از ٢ ساعت باشد، خاموشی تجهیزات اجتناب ناپذیر خواهد بود.

با قطع شدن اینترنت کە در نتیجە قطعی برق اتفاق افتادە، مردم ایران و بە ویژە کسانی کە کارشان مرتبط با اینترنت می‌باشد، دچار مشکل و قادر بە ادامە کار خود نە خواهند بود.

سخنگوی صنعت برق پیشتر گفتە بود کسری برق داریم،  کسری ۹۰۰۰ مگاواتی برق موجب بروز قطعی‌های متعدد و پراکنده برق در نقاط مختلف ایران خواهد شد این در حالی است کە، رژیم روزانە بە کشورهای عراق و سوریە برق صادر می‌کند.

مدیر عامل شرکت تولید برق حرارتی نیز گفتە بود، توان صادر برق بە چهار کشور عراق، ترکیە، پاکستان و افغانستان را داشتە و اگر شرایط مطلوب باشد می‌توان ١۴٠٠ مگاوات بە این کشورها صادر کرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا