فرهنگی

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران: به تهدید خبرنگاران پایان دهید

فدراسیون بین‌المللی روزنامەنگاران، اعمال فشار و آزار و اذیت فعالان رسانەای را در آستانە برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری رژیم محکوم کرد…..

هفته گذشته رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای از آن‌ها خواسته است که هیچ مطلبی علیه و در نقد ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند.

“آنتونی بلانگر” دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامەنگاران (IFJ)، رژیم ایران با استفادە از سیستم حقوقی نا دمکراتیک خود، هرگونە صدای مخالف و مستقلی را نیز سرکوب می‌کند.

دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین گفتە است روزنامه‌نگاران ایرانی باید بتوانند در مورد رقابت انتخاباتی فارغ از هشدارها و فشارهای قضایی مقام‌ها، گزارش دهند.

پیشتر نیز بە کرات نهادهای فعال در امور رسانە، نسبت بە برخوردهای سرکوبگرانە و نادمکراتیک رژیم با خبرنگاران و روزنامەنگاران هشدار دادە بودند و رژیم ایران را در صدر کشورهای قرار دادە بودند کە کمترین میزان آزادی بیان را دارند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا