یادمان و رویدادها

پیام تشییع نمادین: تا گور هم آزارتان میدهیم

نقطه اوج تشییع، قتل هاله سحابی بود. لگد مامور بر پهلوی او تراژدی را تکمیل کرد. مرگ دختر در مراسم پدر همه ماهیت جمهوری اسلامی را فاش کرد: زاری کنندگان بر  جرج فلوید آمریکایی خود قاتلان جرج فلویدهای وطنی اند. پرونده این قتلها آنچنان طولانی و سنگین است که هاله سحابی تنها یک برگ از دفتری بی پایان است.

مجتبی نجفی

ده سال پیش در چنین روزهایی بود که مهندس عزت الله سحابی از منتقدان نظام  که سالها زندان و شکنجه را تحمل کرده بود جان داد. تدارک امنیتی جمهوری اسلامی برای مراسم تشییعش به گونه ای بود که با اسرای جنگی چنین رفتار میکنند. پیام حاکمیت مشخص بود: تا گور هم مخالفان خود را آزار  می دهیم. جمهوری اسلامی میخواست بگوید تمام دنیای شما در دست ماست. تا جایی که دستمان برسد رهایتان نمیکنیم. پس به مرگ سحابی راضی نشدند و تشییع او را در بالاترین درجات امنیتی کردند. از تهدید خانواده و دوستان تا زنگ زدن به فعالان سیاسی برای عدم حضور. از رژه موتوری گارد ویژه تا انبوه لباس شخصی ها در گورستان لواسان‌. لومپن ها در میان جمعیت صلوات استهزا آمیز میفرستادند و هر از گاهی فردی را به صورت وحشیانه بیرون میکشیدند که مایه رعب حاضرین شود‌. هیچگاه تشییع به این اندازه امنیتی ندیده بودم. تشییع نمادین که از ولع حکومت دینی برای آزار مخالفانش تا دم گور خبر می داد.

نقطه اوج تشییع، قتل هاله سحابی بود. لگد مامور بر پهلوی او تراژدی را تکمیل کرد. مرگ دختر در مراسم پدر همه ماهیت جمهوری اسلامی را فاش کرد: زاری کنندگان بر  جرج فلوید آمریکایی خود قاتلان جرج فلویدهای وطنی اند. پرونده این قتلها آنچنان طولانی و سنگین است که هاله سحابی تنها یک برگ از دفتری بی پایان است.

هر سال خرداد میشود این غم بازسازی میشود. چهره حکومت دینی ستمگر جلوی چشمانمان رژه میرود. نظام قدرت خواست با تشییع جنازه امنیتی پیام دهد تا جایی که دستمان برسد دنیای شما را کنترل میکنیم. حتی گریه هایتان را اما هاله سحابی با مرگ تراژیکش همه زاری های دروغین اهالی قدرت را بر داستان پهلوی شکسته فاطمه، قربانیان فلسطینی، جرج فلوید آمریکایی، …افشا کرد چرا که اشک های جمهوری اسلامی بر مظلومین جهان از جنس قدرت است نه انسانیت. مگر میشود برای جرج فلوید آمریکایی زاری کرد و نمونه داخلی اش را در تراژیک ترین شکل ممکن بازسازی کرد؟ مگر میشود خیابان ها را به نام کودکان فلسطینی ثبت کرد اما در خاک خودت سهراب اعرابی داشته باشی و محمد مختاری؟

ده خرداد هر سال یادآوری میکند حکومت دینی اصلی ترین دشمن دین است چرا که تمام مفاهیم قدسی و سنتهای مردمی را در خدمت طبقه سلطه گر  استخدام می کند. دین دنیایی شده جمهوری اسلامی خدای زمینی را به جای خدای حاضر و ناظر در آسمان زمین قلب و روان  انسان مینشاند. خدایی زمینی که از ریختن خون هاله سحابی، سهراب اعرابی، ستار بهشتی، قربانیان آبان، هدی صابر و…ابایی ندارد. نهال حکومت دینی با خون منتقدان آبیاری شده.

برگرفته از کانال تلگرامی نویسنده

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا