گوناگون

چگونه یک دفعه مولوی عبدالحمید خوب و مصلحی مشکوک میشود؟

لذا به طرد کردن و مشکوک خواندن امروز حیدر مصلحی نباید اهمیتی دارد. همانطور که نمی توان به شیفتگی یکباره به اهل سنت اهمیت داد. این رفتارها در میان اصولگرایان مقطعی است و اندکی بعد آنها به تنظیمات کارخانه باز می گردند.

امتداد – داوود حشمتی: اخیرا مولوی عبدالحمید از جلسه ای که با اصولگرایان پیش از انتخابات داشته خبر داده و گفته است: « قبل از انتخابات از طرف اصولگرایان مراجعه شد که شما این چند دوره اصلاح‌طلبان را تجربه کردید و برای شما کاری نکردند، این‌بار اصولگرایان را تجربه کنید و ببینید آنها برای شما چه کاری انجام می‌دهند.»

البته پاسخ مولوی کاملا درست بود وقتی به آنها گفته بود: «ما اول به منافع ملی فکر می کنیم بعد به منافع اهل سنت» و «به هیچ جریانی وابسته نیستیم» اما یکبار دیگر حرفهای فرستادگان اصولگرایان به نزد مولوی عبدالحمید را مرور کنید. جریانی که برای انجام کاری برای بخشی از مردم این سرزمین چشمش به این است که آیا به آنها رای داده است یا نه، چه نوع جریانی می تواند نام بگیرد؟

احتمال اینکه رئیسی یک وزیر از میان اهل سنت انتخاب کند بسیار زیاد است و با وعده ای که به مولوی داده شده حتما باید منتظر آن بود. همانطور که جلیلی در سال ۸۹ خواهان پیوستن به fatf بود و بعدها در دوره رقیب به مخالف سرسخت آن بدل شد، اصولگرایان نیز حضور یک نفر از اهل سنت در دولت اصلاح طلب را کفر می پندارند اما در عین حال خودشان برای کسب رای حاضرند همان کار را انجام دهند.

در واقع برای آنها اصل و اصولی جز اینکه بتوانند به قدرت برسند اهمیت ندارد. اما ماجرا به همینجا ختم نخواهد شد. درست است که آنها در موقع رای آوری اینگونه در باغ سبز نشان می دهند، اما در مدت زمان زمامداری، در صورتی که باز هم بخواهند از همین روش ها استفاده کنند، با مخالفت شدید بدنه اجتماعی خودشان روبه رو میشوند.

ممکن است ما، مولوی عبدالحمید و اصولگرایان فراموش کنیم که پیشتر اصولگرایان چه حرفهایی علیه مولوی عبدالحمید زدند. اما مخاطبان آنها در بدنه اجتماعی اصولگرایی که آن مطالب را خواندند فراموش نخواهند کرد. این تضادها اندکی بعد سر باز می کند.

جریان اصولگرا حتی این روزها از سر ناچاری و فشار افکار عمومی حیدر مصلحی را هم از خودش طرد می کند. اما فراموش نمی کنیم که روزگاری همین کار را با پایداری ها هم در سال ۹۴ انجام داده بودند و چهار سال بعد باز از سر استیصال و ناچاری دست دوستی به سوی پایداری دراز کردند و لیست ائتلاف اصولگرایان را برای مجلس یازدهم با همکاری و باج دهی به آنها بستند. به عبارت روشنتر این طرد و جذب کردنها ریشه هایی منفعت طلبانه دارد و از مبانی اعتقادی برخوردار نیست.

لذا به طرد کردن و مشکوک خواندن امروز حیدر مصلحی نباید اهمیتی دارد. همانطور که نمی توان به شیفتگی یکباره به اهل سنت اهمیت داد. این رفتارها در میان اصولگرایان مقطعی است و اندکی بعد آنها به تنظیمات کارخانه باز می گردند. اما مهم این است که در همین رهگذر گرهی از مشکلات اهل سنت باز شود. حتی اگر مقطعی و حتی اگر کوتاه باشد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا