چرخاندیدگاه‌ها

 سعید مدنی: این همه هیاهو برای چیست؟

کسانی که منتقد حضور اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده هستند بر ضرورت اصلاح ساختار تاکید دارند و در وجه ایجابی از تلاش ها برای تغییرات بنیادین دفاع میکنند و هر دولت برآمده از انتخابات با حداقل موازین غیر دمکراتیک را فاقد کارآمدی، اثر بخشی و مشروعیت برای حل مسایل جامعه میدانند.

۱- گفته میشود:حضور یا عدم حضور یک رییس جمهور متمایل به اصلاح طلبان به معنای یکپارچه شدن با نشدن قدرت در جمهوری اسلامی است.

🔺این گزاره فقط نشان دهنده خود بزرگ بینی اصلاح طلبان و نداشتن ارزیابی واقع بینانه از نقش و جایگاه رییس جمهور در ساخت قدرت است. نه اصول ۱۲۲ تا ۱۲۹ قانون اساسی و نه تجربه رییس جمهوری در ادوار گذشته وجود چنین جایگاهی را برای رییس جمهور تایید نمی کند.

۲- گفته میشود: به رییس جمهور اصلاح طلب رای دهید تا ساختار کنونی را اصلاح کند.

▪️ نهاد دولت بخشی از ساختار در نظام جمهوری اسلامی است. در این ساختار از جمله اصل ۱۷۷ قانون اساسی کمترین امکانی برای تغییر و اصلاح توسط این نهاد پیش بینی نشده است. بنا براین اصلاح ساختار توسط  رییس قوه مجریه نا ممکن است.

۳- گفته میشود: عدم شرکت در انتخابات در نهایت به معنای تسلیم شدن به اراده اقلیت ایدئولوژیک است.

🔺 سئوال این است که شرکت در انتخاباتی که از حداقل موازین انتخابات عادلانه ،آزاد و منصفانه برخوردار نیست آیا به معنای تسلیم شدن به اراده کسانی نیست که کمترین اهمیتی برای رای و نظر مردم قایل نیستند؟

۴- گفته میشود: به رییس جمهور متمایل به اصلاح طلبان رای دهید تا سیاست خارجی متعارف داشته باشیم.

▪️ مصاحبه معروف آقای ظریف و پاسخ وی به اینکه هیچ نقشی در تعیین سیاست خارجی نداشته نشان میدهد که سیاست خارجی کشور در دستان هیچ رییس جمهوری نیست و هر آنچه شده حاصل تصمیم نظام ومیدان بوده است.

۵- گفته میشود: انتخابات در همه جای دنیا واجد اشکالاتی در مقررات قانونی یا اجرا است و وجود اشکالات در نظام انتخاباتی ایران نباید به تحریم یا نفی حضور در انتخابات منجر شود.

🔺این سخن صحیح است که تا کنون هیچ نظام انتخاباتی ایده آلی در دنیا معرفی نشده که که بدون ایراد و اشکال باشد و منعکس کننده خواست و اراده عمومی باشد، اما این به معنای آن نیست که در کشورهای دمکراتیک حداقل ضوابط و معیارهای انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه وجود ندارد.

۶- گفته میشود: همان طور که اصلاح طلبان مسئولیت عملکرد دولت های مورد حمایت خود را عهده دار هستند، تحریم کنندگان و قهر کنندگان با صندوق های رای نیز باید مسئولیت دولت های حاصل از عدم مشارکت را بپذیرند.

▪️ این ادعا حاصل یک استنتاج غیر منطقی است. کسانی که منتقد حضور اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده هستند بر ضرورت اصلاح ساختار تاکید دارند و در وجه ایجابی از تلاش ها برای تغییرات بنیادین دفاع میکنند و هر دولت برآمده از انتخابات با حداقل موازین غیر دمکراتیک را فاقد کارآمدی، اثر بخشی و مشروعیت برای حل مسایل جامعه میدانند. بنا براین آنها مسئولیتی در برابر دولت اصولگرا یا اصلاح طلب برآمده از چنین انتخاباتی ندارند.

۷- گفته میشود: قهر مردم با صندوق انتخابات موجب برآمدن امثال دولت احمدی نژاد میشود که در سیاست و اقتصاد بنیان برانداز هستند.

🔺واقعیت آن است که اولا در مرحله دوم انتخابات و با وجود دوگانه هاشمی – احمدی نژاد با وجود مشارکت بالا و وحدت نظر اصلاح طلبان برای حمایت از آقای هاشمی رفسنجانی بازهم احمدی نژاد انتخاب شد و ثانیا عملکرد دو دولت احمدی نژاد اصولگرا و روحانی اعتدالگرا چندان تفاوتی در کنترل و کاهش بحران ها و اصلاح مسیر ایران به سوی عقب ماندگی و توسعه نیافتگی نداشته است.

۸- گفته میشود: برای تغییر هیچ گزینه خشونت پرهیزی جز صندوق رای نیست.

▪️ این دروغ بزرگ و جفای بسیار است به مردم و جامعه مدنی. دهها تجربه تغییر و گذار دمکراتیک موفق در دنیا وجود دارد که نشان میدهد با بهره گیری از مشی خشونت پرهیز و مردم محور میتوان با اتخاذ تاکتیک های مناسب راه ملت ها را به سوی دمکراسی و عدالت هموار کرد.

۹- گفته میشود: حضور در خیابان معادل افزایش خشونت است.

🔺 تجربه جنبش سبز و راهپیمایی سکوت نشان داد میتوان سیاست های خیابانی را دنبال کرد و بر مشی خشونت پرهیز اصرار ورزید. تجربه شورش های دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نیز نشان داد حتی در اعتراضات خود انگیخته نیز میزان خشونت اعمال شده توسط مردم ناراضی در مقایسه با خشونت نیروهای سرکوب ناچیز و قابل کنترل است.

۱۰- گفته میشود: برای عبور از وضعیت نابسامان اقتصادی و بحران های متعدد کنونی نیازمند دولت کارآمد هستیم پس با شرکت در انتخابات دولت کارآمد را برگزینید.

▪️ این گزاره واجد یک خطای جدی است و آن اینکه برای عبور از بحران و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه و عدالت و دمکراسی نیازمند ساختار کارآمد و اصلاح شده هستیم و از طریق انتخابات امکان این تغییر و اصلاح نیست زیرا نقش و جایگاه رییس جمهور در نظام حکمرانی کارگزاری و تدارکاتچی است.

۱۱- گفته میشود: حضور فردی نزدیک به اصلاح طلبان در راس قوه مجریه اگر چه قادر به اصلاحات عمیق و بنیادین نباشد، به هر ترتیب بهتر از فردی اصولگرا است.

🔺نقش و جایگاه فرد در ساختار غیر قابل کتمان نیست اما مهم آن است که فرد مورد نظر تا چه حد به لحاظ روانشناختی آمادگی دارد تا در برابر فشارهای ساختار مقاومت کند . اگر کارگزاری مدعی است که در زمان مسئولیت در یک سازمان زیر نظر قوه مجریه در برابر تهدید ناچار شده تن به خواست و اراده باندهای اقتصادی و مافیای قدرت دهد، چگونه میتوان انتظار داشت او در موضع ریاست قوه مجریه با زور و ارعاب و تهدید ناچار به عقب نشینی هایی علیه منافع ملی نشود؟ مسئولیت این تصمیم گیریها با کسانی است که از نامزد مورد نظر حمایت کرده اند.

۱۲-گفته میشود: دعوت کنندگان به عدم حضور در انتخابات رویکردی ایدئولوژیک و جزمیت گرا دارند در حالی که دعوت کنندگان اصلاح طلب به رای دادن، رویکردی عقل محور دارند.

▪️ کسانی که بر رای دادن (اصلاح طلبان) یا رای ندادن(براندازان) به طور مطلق تاکید می کنند از دیدگاهی جزمی برخوردارند و گویی هیچیک به شرایط سیاسی و اجتماعی و توازن نیروها در ادعای خود توجه نمی کنند . در حالی که بسیاری از کسانی که امروز از مشارکت خودداری می کنند پیش از این بنا به تحلیل شان از شرایط در انتخابات فعال بوده اند. بنا براین آنانکه اصرار دارند هیچ راه دیگری برای تغییر جز صندوق رای وجود ندارد نگاه شان به رفرمیسم، ایدئولوژیک است.

۱۳-گفته میشود: معنای شکست پروژه مهندسی انتخابات با دعوت به مشارکت در روز رای گیری این نیست که ، همه مسائل کشور یک روزه رخت برخواهد بست و ایران گلستان خواهد شد بلکه این است که امکان حل صلح‌آمیز مسائل ملی ایران بیشتر فراهم خواهد آمد.

🔺به فرض اینکه کارگزار منتخب اصلاح طلبان از عاملیت لازم برخوردار باشد که نیست، از عاملیتی بیشتر از روحانی برخوردار باشد که نیست؛ مگر سهم و نقش رییس جمهور در تصمیمات کلان در حدی است که بتواند مسیر تصمیمات کلان را تغییر دهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد معنای آن این است که مسئولیت وضع فعلی کشور بر عهده روحانی رییس جمهور مورد حمایت اصلاح طلبان است و اگر پاسخ منفی است که پس این همه هیاهو برای چیست؟

منبع: ایران فردا

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا