گوناگون

ورود به شوراهای شهر با کمتر از ۲ درصد آراء!

بر اساس آمار فرمانداری های ۵ شهر کلانشهر کشور نفرات اول شوراهای شهر رشت به ترتیب با هفت‌درصد، رشت معادل ۱.۷درصد، اصفهان معادل ۸.۹ درصد، کرمان معادل ۴.۸ درصد، تبریز معادل ۱.۵درصد آراء را به دست آوردند!

بهار نیوز: آمار شرکت در انتخابات شوراهای شهر چند شهر بزرگ کشور با کاهش چشمگیر نسبت به دوره های قبل رو برو شده است.

بر اساس آمار فرمانداری های ۵ شهر کلانشهر کشور نفرات اول شوراهای شهر رشت به ترتیب با هفت‌درصد، رشت معادل ۱.۷درصد، اصفهان معادل ۸.۹درصد، کرمان معادل ۴.۸درصد، تبریز معادل ۱.۵درصد آراء را به دست آوردند!

وضع مشارکت در انتخابات شوراها در برخی از کلانشهر‌ها
* یزد واجدان شرایط  ۴۱۵هزار و ۱۲۶رای، نفراول ۲۹هزار و ۶۰۳نفر؛ معادل هفت‌درصد!

* رشت واجدان ۶۹۲هزار، نفراول ۱۱هزار و ۹۰۴نفر؛ معادل ۱.۷درصد!
* اصفهان واجدان یک‌میلیون‌ و ۱۳۰هزارنفر- اول ۱۰۰هزار و ۶۳۲نفر؛ معادل ۸.۹درصد!
* کرمان واجدان ۶۰۰هزار، نفراول ۲۹هزار و ۹۶نفر؛ معادل ۴.۸درصد!
* تبریز واجدان سه‌ میلیون و۴۳ هزار نفر؛ نفر اول با ۳۹ هزار رای؛ معادل ۱.۵درصد!

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا