اخبار

حمایت انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد از کارگران پیمانکاری نفت

انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد با انتشار بیانیه‌ای از کارگران پیمانکاری نفت و گاز حمایت کرد.

به گزارش ایلنا، در متن بیانیه انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سروآباد آمده است:

پیروزی کارگران نفت و گاز پیروزی همه ما است. حدود یک هفته است که اعتراضات کارگران صنایع نفت و گاز کشور در جریان است. اعتراضاتی که بیشتر از ۶۰ شرکت از صنایع کلیدی را دربرگرفته است.

اعتراضات این دوره کارگران نفت و گاز با حضور هزاران کارگر رسمی و غیر رسمی، پیمانکاری و قراردادی و با هر تخصص و سابقه کاری، دیوارهای جداسازی خود با کارگران سایر صنایع دیگر را شکسته است و توطئه‌های انشقاق و فاصله بین کارگران را خنثی کرده است. شکاف بین کارگران قراردادی و رسمی و پیمانی و جداسازی‌های شرکتی را با اتحاد و همبستگی سراسری خود پر کرده‌اند.

افزایش دستمزدها، حذف شرکت‌های پیمانکاری و استخدام همه کارگران با قراردادهای مشابه کارگران رسمی، بازبینی زمان کار بر اساس ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت، بازگشت به کار کارگران اخراج شده، برخورداری همگانی از حق مسکن، درمان و آموزش رایگان و برخورداری از حق تجمع، اعتصاب و تشکل‌یابی مستقل، از مطالبات جمعی این اعتصابات است.

اعتراضات سراسری کارگران صنایع نفت و گاز خواست و مطالبات همه کارگران در بخش‌های مختلف را نمایندگی می‌کند.

ما تشکل‌های کارگری مریوان با تمام توان از اعتراض بر حق کارگران حمایت می‌کنیم و تک تک مطالبات این اعتراضات را خواست و مطالبه کل طبقه کارگر ایران می‌دانیم. هر نوع فشار و اخراج کارگران اعتراضی را به شدت محکوم می‌کنیم.

همچنانکه کارگران هفت تپه هم تاکید کرده‌اند، ما نیز ضمن حمایت کامل از کارگران و خواست و مطالبات آن‌ها، از همکاران خود توقع داریم که هوشیارانه هر نوع تلاش برای شقه شقه کردن و اختلاف در میان خود به نام کارگر رسمی و غیر رسمی، قراردادی و غیر قراردادی، بومی و غیر بومی و… را خنثی کنند. تاکید می‌کنیم که حفظ اتحاد ضامن پیروزی ما است و باید تلاش کنیم با اتکا به تصمیمات و خرد جمعی، با اتکا به دخالت همه کارگران و تصمیم جمعی خود، پیروزی خود را تضمین کنیم.

پیروزی کارگران اعتراضی پیروزی همه ما کارگران در ایران است. ما حق اعتراض و تشکل‌یابی مستقل کارگران را ابتدایی‌ترین حقوق خود می‌دانیم.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا