فرهنگی

حسرت

آیسون ایرماک بورچینبرگردان: جهان:

نگاه نکن این گونه شگفت زده در چشمانم،کودک!

نزدیک تر بیا، دست هایم را بگیر!

مرا هم بردار و باخود به کودکی ات ببر

خیلی خسته شدم از بزرگ شدن…

 

نگاه نکن این گونه شگفت زده در چشمانم، کودک!

ما را هم در قنداق های ململ پیچیدند…

برای ما هم شربت های لُهوسا * درست کردند…

چلّۀ زایمان، آش دندانی…

ما هم روی سینه مادرمان به خواب رفتیم

معصومانه ترین خواب ها…

 

ما هم برای هرچیزی گریستیم،

در بازی ها جِر زدیم،

دلتنگ شدیم و غمگین، آنگاه که باختیم…

با آن که، باید تاب می آوردیم باختن هایی بس سنگین بعدی را

در چه عشق هایی باید جانمان می گداخت…

دشوارترین برنده شدن در بازی ها بود… زندگی!

بعدها دریافتیم…

 

جشن های پرشکوهی هم اگر نبودند،

ما هم در روزهای تولد بر شمع های روی کیک دمیدیم

و برای خاموش شدنشان با دستانی کوچک کف زدیم

نمی دانستیم که بعدها چه بسیار شمع ها که خواهیم افروخت،

برای رویاهای ناممکن…

چند بار دست هامان خالی خواهند ماند…

بعدها دریافتیم…

 

ما هم نقش کردیم بر برگ های کاغذ،

خانه ای شاد، درختی در کنارش و ابرهای آبی رنگ را…

در کنار هم اما خیلی از هم دور…

زندگی بود و درگذار،

اما خانه ها همیشه شادمان نبودند

و ابرها خاکستری هم شدند!

بعدها دریافتیم…

 

ما خیس عرق در خیابان ها بازی کردیم،

افتادیم، زانوهای ما هم زخمی شدند،

گویا تمامی زخم ها با دمیدن التیام نمی یافتند،

بیماری ها، دردهای بی درمان

و چیزی به نام مرگ هم بود!

 

بعدها دریافتیم…

 

نگاه نکن این گونه شگفت زده در چشمانم،کودک!

نزدیک تر بیا، دست هایم را بگیر!

مرا هم بردار و باخود به کودکی ات ببر

خیلی خسته شدم از بزرگ شدن…

 

آیسون ایرماک بورچین – (Aysun Irmak Borteçin) ۱۵ مارس ۲۰۱۶

برگردان جهان – ۱۰ تیر ۱۴۰۰

* شربت لُهوسا –

Lohusa şerbeti : (شربت نفاس) – از شربت های سنتی ترکیه است که بیشتر برای زنان آبستن و یا تازه زایمان کرده، به عنوان آرام بخش و برای تسکین درد و افزایش شیردهی استفاده می شود.

https://www.antoloji.com/ozlem-1285-siiri/

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا