ویدئو

ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید

دشمن بی چهره را با صد نشان باید شناخت

تا به هر رنگی که رو پوشد ورا رسوا کنید…

ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید

نغمه پیوند بردارید تا غوغا کنید

پرچم پیروزی دیروز بر دوش شماست

فرصتی تا هستتان اندیشه فردا کنید

جان مایید ای به ره ارزان نهاده جان خویش

گرنه در اندیشه خویشید، فکر ما کنید

بر کلوخ پاره پروانیست تیغ صاعقه

حفظ آن سنگ سترگ و قله والا کنید

سرخ گستردید خوان خون به پیش روی خصم

بر سر این سفره با هم ای رفیقان تا کنید

چون ددان را تا کنام خویش واپس رانده اید

بیشه، پر از پاسداران پلنگ آسا کنید

شه شکستید و به شه سازان هجوم آورده اید

تا سر افتد دشمن غدار را بی پا کنید

بر عدو بستید هر در کز عداوت می گشود

حیلت آور دست اکنون مشت او را وا کنید

دشمن بی چهره را با صد نشان باید شناخت

تا به هر رنگی که رو پوشد ورا رسوا کنید

فاش گفتید آنچه با بیگانه می بایست گفت

حالیا این دل به دشمن دادگان افشا کنید

در میان آن همه آواز کج آهنگ، باز

ای شمایان اتحاد خلق را آوا کنید

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا