ورزشی

خطر تعلیق دوچرخه سواری ایران

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هنوز انتخابات ایران را به رسمیت نشناخته است و با توجه به آنچه که در اساسنامه خود به صراحت اعلام کرده خطر تعلیق می تواند دوچرخه سواری ایران را تهدید کند.

به گزارش ایسنا، با وجود اینکه چهل روز از انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری گذشته است اما هنوز اتحادیه جهانی دوچرخه سواری(UCI)، انتخابات ایران را نپذیرفته و نام محمود رشیدی را به عنوان رییس فدراسیون ایران وارد سایت اتحادیه جهانی نکرده است. مهمترین ایرادی که اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به انتخابات ایران گرفته است، ورود وزارت ورزش به انتخاب است که این مسئله مغایر با اساس نامه فدراسیون و اساسنامه اتحادیه جهانی است.

اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری با فدراسیون های دیگر مشترک نیست و بعد از المپیک لندن به تصویب اتحادیه جهانی دوچرخه سواری رسید.

اتحادیه جهانی بر روی چند مسئله تاکید داشته و از فدراسیون ها درخواست کرده است حتما این موارد که شامل ورود نکردن دولت به تصمیمات و انتخابات فدراسیون های ملی است را در اساسنامه خود وارد کنند که همین مسئله مجمع ایران را با مشکل مواجه کرده است.

*موارد مورد تاکید اتحادیه جهانی به شرح زیر است:

بند ۶: فدراسیون های ملی باید امور داخلی خود را با استقلال کامل مدیریت کنند و اطمینان حاصل کنند هیچ شخص ثالثی در کار آنها دخالت نمی کند. فدراسیون های ملی باید خودمختار باشند و در برابر فشاری های سیاسی، مذهبی  و مالی که ممکن است تعهد آنها در مورد رعایت اساسنامه  را نقض می کند، مقاومت کنند. هر گونه تداخل یا تلاش برای تداخل نیز باید به UCI گزارش شود.

(این بند دولت را از کمک مالی به فدراسیون ملی منع نمی کند اما تحت هیچ شرایطی دولت نباید در استراتژی و عملکرد فدراسیون دخالت کند).

بند ۷: اساسنامه و قوانین فدراسیون های ملی برای انتخاب یا انتصاب داخلی باید تضمین کنند که در مقابل اشخاص ثالث استقلال کامل دارند و فدراسیون های ملی به دولت ها و سایر مراجع عمومی اجازه نمی دهند اعضای حاکم بر یک فدراسیون ملی را تعیین کنند.

(در کمیته مدیریت فدراسیون ، نمایندگان دولت می توانند بدون رای باشند اما اعضای دارای حق رای حتما باید توسط مجمع عمومی و از میان نامزدان تعیین شده منحصرا توسط فدراسیون ملی انتخاب شوند.)

بند۸: فدراسیون های ملی موظف هستند که بند های ۶ و ۷ را در اساسنامه خود قرار دهند.

بند۹: هرگونه تصمیمات و  انتخابات فدراسیون های ملی که با  بند ۶ و ۷ مطابقت ندارند، توسط UCI به رسمیت شناخته نمی شوند. اگر وضعیت در مهلت تعیین شده نیز درست نشود، ممکن است فدراسیون ملی به حالت تعلیق درآید.

* ایراداتی که فدراسیون جهانی به کمیته المپیک اعلام کرده

پس از انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری، گفته می شود مدارکی از داخل ایران برای اتحادیه جهانی ارسال شده  و گفته می شود پس از آن، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در مکاتبه با کمیته ملی المپیک ایرادات مختلفی به انتخابات گرفته از جمله رای دادن معاون وزارت ورزش و جوانان در مجمع و همچنین اینکه انتخاب اعضای مجمع (نماینده ورزشکاران، مربیان  و داوران)  را معاون وزیر انجام داده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا