گوناگون

آقای کیهان! برای “جوانان” نسخه نپیچید!

آیا واقعا متولیان این روزنامه نمیدانند اصلیترین عامل عدم ازدواجِ جوانان، بیکاری آنهاست؟ آیا مصلحت است که به جای توجه به این جوانانِ بیکار و افسرده، آنها را با سختگیری جدید مواجه سازیم؟

فریبرز نجفی مهر

روزنامه کیهان برای افزایش جمعیت و ازدواج، به دولت جدید پیشنهاد داده که انواعى از سختگیری اجتماعی را برای افراد مجرد درنظر بگیرد! دست اندرکاران این روزنامه انگار در جزیره ای دیگر زندگی میکنند و از مشکلات و واقعیتهای زیرپوستِ جمعیت جوان کشورمان بی اطلاعند.جوانانی که برای یافتن شغلی مناسب و دستیابی به نشاط اجتماعی حسرت میخورند و در انتظار اقدامات فوق العاده مسئولین، روزهایشان را سپری میکنند.

خوب است که این روزنامه به جای پیچیدن نسخه عجیبی از سختگیری برای دولت جدید، مجلسیانِ همفکر خود را به بازنگری و احیای قانون تسهیل ازدواج جوانان فرابخواند و از آنها بخواهد که برای سهولت بخشیدن به ازدواجِ حدودِ ده میلیون مجردی که هم اکنون به سن متعارف آغاز زندگی مشترک رسیده اند، در اندیشه اشتغالشان باشند نه درفکر تدوین سختگیریهای اجتماعی برای آنها!

آیا واقعا متولیان این روزنامه نمیدانند اصلیترین عامل عدم ازدواجِ جوانان، بیکاری آنهاست؟ آیا مصلحت است که به جای توجه به این جوانانِ بیکار و افسرده، آنها را با سختگیری جدید مواجه سازیم؟/نگاه متفاوت

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا