از هر دری سخنی

تورم تیرماه ۴۴ درصد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تیرماه ١۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد……

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم نقطه‌ای و افزایش نرخ تورم ماهانه و سالانه خبر داد.
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل هست. نرخ تورم نقطه‌ای در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۳.۶ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۴ واحد درصد کاهش‌یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۵.۴ واحد درصدی به ۵۶.۹ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۳.۴ واحد درصدی به ۳۷.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۲.۹ درصد هست که نسبت به ماه قبل ۴ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل هست. نرخ تورم ماهانه تیر ۱۴۰۰ به ۳.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,۶ درصد هست که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٣,٧ درصد و ۴٧.٣ درصد هست که برای خانوارهای شهری ١,٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزایش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه‌ یک خانوار شهری ۷۶ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده و این در حالی است که متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان بوده است.

متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری
۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان
به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، مرکز آمار ایران اعلام کرد متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۶۲ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ۱۶ میلیون و ۱۹۴ هزار تومان با سهم ۲۶ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶ میلیون و ۲۹ هزار تومان با سهم ۷۴ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیش‌ترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هر کدام با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیش‌ترین سهم با ۵۰ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. بنا به گزارش مرکز آمار، متوسط درآمد اظهارشده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ۷۶ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. بر این اساس، منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ۳۱.۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۱۵.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۵۲.۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین‌شده است.

هزینه و درآمد خانوار روستایی
مرکز آمار ایران در ادامه متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی را ۳۴ میلیون و ۶۷ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به سال قبل ۳۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۱۳ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان با سهم ۴۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۲۰ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان با سهم ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی بیش‌ترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌ای آن با ۲۵ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیش‌ترین سهم با ۳۲ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. بنا به این گزارش، متوسط درآمد اظهارشده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۴۱.۶ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۲.۷ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ۲۹.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و ۳۷.۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین‌شده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا