گوناگون

کاهش٣٠ درصدی تولید گندم در کشور

“علی‌قلی ایمانی”، نایب رئیس بنیاد گندم‌کاران،  روزشنبه ۱۶ مرداد در مصاحبەای با خبرگزاری مهر ، از افت٣٠ درصدی تولید گندم و نصف شدن میزان خرید تضمینی گندم خبر دادە است….

“علی‌قلی ایمانی” گفتە است، تاکنون ۴.۶ تا ۴.٧میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و حدود ۸ درصد از برداشت در اراضی استان‌های سردسیری باقی مانده کە با در نظر گرفتن این ٨ درصد احتمال می‌دهیم میزان خرید نهایی گندم بە ۵ میلیون تن برسد.

براساس آمارهای خود رژیم مصرف سالانە گندم در ایران حدود ١٣ میلیون تن است و رژیم باید ٨ میلیون تن گندم در١۴٠٠ وارد کند.

سومدیریت رژیم ایران در مکانیزەکردن صنعت کشاورزی، عدم همکاری سازمان‌های مرتبط با کشاورزان و همچنین خشک‌سالی‌هایی کە خود رژیم مسبب آن بودە دلیلی بر کاهش تولید گندم در ایران است.

همچنین رژیم نرخ ۴ هزار تومانی را برای خرید گندم از کشاورزان پیشنهاد کردە بود کە واکنش‌هایی را درپی داشت و در نهایت رژیم مجبور بە افزایش این قیمت تا پنج هزار تومان شد.

کشاورزان این قیمت را نیز بسیار پایین دانستە و اعلام کردەاند کە هزینەهایشان را جبران نمی‌کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا