گوناگون

شاهرگ حیاطی لرستان خشک شد

رود “کشکان” کە دو سال پیش با سیلی کە در صد سال گذشتە بی سابقە بود بهار مردم “پلدختر” را به خزان تبدیل و دار و ندار آنها را با خود برد اما اکنون از نفس‌افتاده و زندگی مردم پلدختر را این بار با بی آبی بە خطر انداختە است……

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازپلدختررودخانه کشکان با مساحت ۹۷۷۷۷.۶۶ کیلومتر به عنوان شاهرگ حیاتی استان لرستان دو سال پیش سیلاب آن، بهار پلدختری‌ها را به خزان تبدیل و دار و ندار آنها را با خود برد اما اکنون نفس‌هایش به شماره افتاده تا هنوز خسارات سیل جبران نشده پلدختری‌ها شاهد خشک شدن کشکان و خسارات گسترده خشکسالی باشند.

درپی خشک شدن رودخانه‌های “کشکان، مادیان رود و چولهول” در استان “لرستان” و بخصوص شهرستان “پلدختر” معیشت٢٠هزار نفر را بە خطر انداختە است.

رئیس امور آب رژیم در شهرستان “پلدختر” اعلام کردە است، دبی رودخانه “مادیان رود” که باغات قطب انجیر سیاه ایران را سیراب می‌کرد به صفر رسیده است.

این مسئول رژیم در ادامە گفتە است، هم اکنون باغات روستاهای “بن لار و زیودار” نیز با مشکلات زیادی برای آبیاری باغات خود روبرو هستند.

این منطقە از شهرستان پلدختر کە تنها قطب تولید انجیر سیاه در ایران می‌باشد و مردم این منطقه با سرمایه‌‌گذاری تمام درآمد خود در روستاهایشان نه‌تنها به شهرهای دیگر مهاجرت نکردەاند بلکه در فصل تابستان و برداشت انجیر سیاە ده‌ها نفر از شهرهای نزدیک و روستاهای همجوار در این منطقه مشغول به کار می‌شوند.

همچنین انجیر این منطقه به دلیل کیفیت بالا بە اقصی نقاط ایران و حتی بە دیگر کشورها نیز صادر می‌شود و سبب اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم فراوانی شده است اما بە دلیل خشک شدن چشمه “گرمابه” و رودخانه “مادیان رود” که تنها منبع آبیاری باغات است این باغات را در معرض خشک‌شدن قرار دادە است.

خشک شدن رودخانەهای “کشکان، مادیان رود و چولهول” شغل بیش از‌ ۴هزار بهره بردار کە بصورت مستقیم موجب اشتغالزایی ٩هزار نفر و بە صورت غیر مستقیم معیشت بیش از٢٠هزار نفر در پلدختر را تامین می‌کنند در معرض نابودی قرار دادە است.

خشک شدن رودخانەهای اصلی لرستان نە تنها مشکلات زیادی برای کشاورزان بلکە مشکلات زیست محیطی نیزبرای این استان بە وجود آوردە است کە رژیم ایران نە تنها از مشکلات زیست محیطی حرفی نمی‌زند بلکە در پی این بی آبی انگشت اتهام را بە سوی مردم لرستان نشانە می‌رود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا