چرخانویدئو

فرخنده باد سالگردِ جنبشِ دوم بهمن کردستان

با فرارسیدن دوم بهمن ماه، امسال هفتاد و شش سال از جنبش ملی، ضد امپریالیستی، و دمکراتیک کردستان، به رهبری محمد قاضی می گذرد. جنبش دوم‌بهمن و حکومت ملی و خودمختار کردستان، یکی از جنبش‌های مردمی و ترقی‌خواهانه مهم کشورمان در ‌صدسال گذشته ‌است.مبارزه امروز خلق‌های میهن‌مان و حزب‌ها و سازمان‌های مترقی‌شان با رژیم ولایت فقیه، در اوضاع بسیار حساس و دشوار چه از نظر داخلی و چه از منظر بین‌المللی در جریان است، و از این روی، ارایه سیاست و راه‌کارهایی که تأمین کننده منافع و مصالح همه خلق‌های ایران باشد، از اهمیتی اساسی برخوردار است…

به آرمان‌های «جنبش دوم‌بهمن» وفادار بمانیم.

تجربه‌ها، درس‌ها، و مبارزه‌های این جنبش نه‌تنها برای مردم کرد و حزب‌های ملی، بلکه برای تمام نیروهای میهن‌دوست و مترقی کشور از اهمیت جدی برخوردار بوده است، و کاربستِ این تجربه‌ها در دوران حساس کنونی و در مجموعه جنبش دمکراتیک و آزادی‌خواهانه مردم ایران می‌تواند مفید و ارزشمند باشد.

جنبش دوم‌بهمن مسئله ملی خلق کرد را همچون بخشی از جنبش انقلابی و دمکراتیک مردم سراسر ایران و تابعی از این جنبش و منافع عمده آن می‌دانست، و حلِ مسئله ملی و الغایِ ستم‌ِ ملی را در درونِ مبارزات سراسری می‌دید و به آن پایبند بود. این امر، دستاوردهای ماندگار تاریخی‌ حکومت ملی کردستان طی حیات یک‌ساله‌اش را سبب گردید.

جنبش دوم‌بهمن دارایِ برنامه اصلاحاتِ دمکراتیکی به‌سود توده‌های محروم بود. برپایه همین برنامه و به دلیلِ پیوندِ جنبش دوم‌بهمن با نیروهای ترقی‌خواه و انقلابی ایران، حکومت خودمختار کردستان در طول موجودیت یازده‌ماهه‌اش اقدام‌‌های بسیاری به‌سودِ مردم انجام ‌داد. زمین‌های برخی فئودال‌ها مصادره شد، و به‌منظور رهایی دهقانان از یوغ مناسبات ارباب- رعیتی در نسبتِ تقسیم محصول به‌سودِ دهقانان تجدید نظر شد، نقشه نخستین مؤسسه‌های صنعتی در کردستان تدوین و مقدمات اجرایی گردیدنِ آن فراهم ‌‌آورده شد.

حکومت ملی نخستین کانون‌های آموزش و بهداشتِ مجانی را برای توده‌های مردم سازمان‌ داد. کتاب و نشریه به زبان کردی نشر یافت، و چاپخانه دایر گردید. اولین ایستگاه رادیویی کردستان به‌کار انداخته شد، سنگ‌ بنای تئاتر ملی گذاشته شد، سازمان‌های اجتماعی مردمی نظیر سازمان جوانان، زنان، و انجمن نویسندگان را پایه‌ریزی گردید، و برای زنان در جامعه و خانواده حقوقی مساوی با مردان تامین‌ گردید.

علاوه براین دستاوردهای پراهمیت، جنبش دوم‌بهمن همگام و همدوش با جنبش ۲۱آذر در آذربایجان، تکیه‌گاهِ نیروهای ملی، میهن‌دوست، و انقلابی ایران گردید، و راه را برای تعمیم حقوق دمکراتیک و دمکراسی در سرتاسر ایران درحد توان و موقعیت تاریخیِ آن دوران گشود. تمامی آنچه مورد اشاره قرارگرفت، نشانگر ماهیتِ به‌طورِعمده خلقی و دمکراتیک جنبش دوم‌بهمن و اصول بنیادین مبارزات مردم کرد در این جنبش است.

تجربه‌های تاریخی پرشماری ثابت می‌کند که هرگاه مبارزه مردم کردستان در راهِ الغایِ ستم‌ِ ملی در راستا و چارچوب آرمان‌های دوم‌بهمن بوده و این آرمان‌ها چراغ راهنمای پیکار بوده‌اند، مبارزه دستاوردها و نتیجه‌های پرثمری داشته و هرگاه، به‌ هر دلیل، سنت‌ها، آرمان‌ها، و آماج‌های دوم‌بهمن نادیده گرفته ‌شده‌اند، مردم کردستان و نیز سراسر ایران لطمه و زیان دیده‌اند. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین جنبه‌های جنبش دوم‌بهمن، همان‌گونه که در سطرهای پیشین نیز بدان‌ها اشاره شد، پیوندِ سرشتیِ این جنبش با مبارزات سراسری مردم بوده است. هرگونه خلل دراین رابطه عضوی و ارگانیک، به رکود مبارزه و انحراف‌های زیان‌بار گوناگون منجر شده است.راهِ حل الغایِ ستم‌ملی، به‌رسمیت شناخته‌ شدن حقوق تمامی خلق‌های ساکن کشور بدون استثناء، و احترام به شأنِ انسانیِ آن‌ها و رعایت حقوق و منافع‌شان در تمام زمینه‌هاست. رژیم ولایت‌فقیه به‌لحاظِ ماهیت قادر به حل مسئله ملی نبوده و نیست!

درسالگرد جنبش دوم‌بهمن، به‌ خاطره تابناک همه رزمندگان راهِ رهایی مردم ایران و لغوِ ستمِ ‌ملی، از جمله جان‌باختگان در راه برپاییِ حکومت ملی و خودمختار کردستان: قاضی‌محمد، سیف قاضی، صدرقاضی، شیرزاد، فاروقی، نقده‌ای،  قاسملو، شرفکندی و ده‌ها و صدها مبارز دیگر درود می‌فرستیم.

***

ششمین کنگره حزب توده ایران، به شما خلق‌های میهن‌مان که در شرایط دشوار و بغرنج کنونی برای دست‌یابی به آزادی، برابری حقوق، و الغای ستم ملی مبارزه می کنید، و در طول سده‌های متمادی تاریخ، سرنوشت مشترکی داشته‌اید، و در راه تحقق آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی در میهن واحدمان فداکاری‌های بی‌شماری از خود نشان داده اید، صمیمانه درود می فرستد.
مبارزه قهرمانانه خلق‌های میهن ما، در مقام بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش رهایی‌بخش کشورمان در دوره‌های متفاوت تاریخ معاصر ایران، از جمله انقلاب بهمن ۱۳۵۷، نقشی تعیین‌کننده در پیروزی جنبش مردمی داشته است. انقلاب بهمن ۵۷، به‌رغم پیروزی در مرحله سیاسی و سرنگونی رژیم دیکتاتوری- پلیسی پهلوی، و به‌رغم آنکه بخش‌هایی از خواست‌های خلق‌های میهن ما در قانون اساسی برآمده از انقلاب گنجانده شد، نتوانست زمینه‌های عملی شدن حقوق ملی در ایران را تأمین کند. توطئه‌های ارتجاع داخلی و امپریالیسم جهانی، خیلی زود وحدت خلق‌های میهن ما را هدف قرار داد، و یورش نظامی دولت برآمده از انقلاب به کردستان و آذربایجان، و در پی آن جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران، و سپس متوقف شدن اجرای برنامه‌های مردمی در راه تأمین حقوق زحمتکشان، از جمله اصلاحات ارضی، و شدت یافتن یورش به حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، به‌طورِعملی زمینه‌ساز تحکیم پایه‌های ارتجاع، و در نهایت، شکست انقلاب بهمن ۵۷ گردید.
به باور ما، مبارزه امروز خلق‌های میهن‌مان و حزب‌ها و سازمان‌های مترقی‌شان با رژیم ولایت فقیه، در اوضاع بسیار حساس و دشوار چه از نظر داخلی و چه از منظر بین‌المللی در جریان است، و از این روی، ارایه سیاست و راه‌کارهایی که تأمین کننده منافع و مصالح همه خلق‌های ایران باشد، از اهمیتی اساسی برخوردار است. روی‌دادهای منطقه خاورمیانه نشان داده است که امپریالیسم جهانی تأمین منافع کوتاه و دراز مدت خود را از طریق تفرقه‌افکنی و به‌وجود آوردن تشتت و همچنین ایجاد درگیری‌های قومی تأمین می‌کند. به گمان ما سیاست‌های عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه بر ضد خلق‌های میهن و سرکوب خشن خواست به‌حق آن‌ها، زمینه‌ساز شدت پیدا کردن درگیری‌های قومی و یاری دهنده سیاست‌های امپریالیسم در منطقه و کنار مرزهای میهن ماست. امروز خلق‌های کرد، آذری، عرب، ترکمن، و بلوچ، در چهار گوشه میهن ما زیر شدیدترین سیاست‌های سرکوب‌گرانه، تحقیر ملی، و محروم بودن از ابتدایی‌ترین حقوق از جمله تحصیل به زبان مادری‌اند.
در چنین اوضاع بغرنج و فوق‌العاده حساسی، ما ضمن اعلام حمایت صریح خود از مبارزه خلق‌های ایران برای دستیابی به حقوق ملی‌شان، معتقدیم که با تحکیم پیوند‌های مبارزه همه خلق‌های ایران با مبارزه کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، و دانشجویان، پیکاری سراسری بر ضد رژیم ولایت فقیه را باید شدت بخشید. بدون طرد رژیم استبدادی حاکم، به دستیابی خلق‌های میهن به حقوق‌شان، و در نتیجه آن، استقرار آزادی و حقوق دموکراتیک در ایران نمی‌توان امیدوار بود.
ششمین کنگره حزب توده ایران، طرفدار برابری کامل حقوق کلیه خلق‌ها و اقلیت‌های مذهبی میهن ماست. ما ضمن دفاع پیگیر از استقرار حکومتی فدرال و تأمین کامل حقوق ملی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی خلق‌های ایران، درعین‌حال بر این اعتقادیم که تأمین منافع کوتاه و دراز مدت خلق‌های میهن ما نه در گسست از میهنی واحد، بلکه در چارچوب ایرانی آزاد، مستقل، و دموکراتیک امکان‌پذیر است.
گرامی باد خاطره تابناک جان باختگان خلق‌های میهن ما در راه دستیابی به حقوق ملی، آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی!

ششمین کنگره حزب توده ایران
بهمن‌ماه ۱۳۹۱

به نقل از نامه مردم، شماره ۹۱۶، ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۱

در تهیه نوشتاری مطلب از منابع حزب توده ایران از سایت زیر استفاده شده است

آغاز

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
دکمه بازگشت به بالا